fredag 10 februari 2012

Forensic Science som ett sätt att skapa intresse för naturvetenskapen

Kara Barker från Viktor Rydberg gymnasium berättade om ”Forensic Science

Kara Barker undervisar vid Viktor Rydberg Gymnasium i Djursholm tillsammans med Roger Lister i kursen Kemi breddning och de har valt att fördjupa sig i Forensic Science. Detta berättade Barker om vid en nätverksträff på Väsby Nya Gymnasium (26 jan 2012).

Avgörande för att projektet skulle komma igång var att man hade grubblat över frågeställningen: hur får man elever engagerade och motiverade och intresserade av naturvetenskap?

Man valde att utgå från elevernas intresse av CSA kriminalhistorier på tv, och det visade sig att kursen skulle leda till att eleverna fick god träning i kritiskt tänkande, problemlösning, samarbete och IKT. 

Innan projektet påbörjades åkte Barker och hennes kollega till Detroit och gick en kurs som leddes av polisen. De fick såväl lära sig hur poliser jobbar som hur man tränar detta med elever. 

När man kom igång med projektet valde man att ha få och korta föreläsningar och ofta ge frågeställningar som eleverna skulle hitta svaren på. De hade många praktiska övningar, de försökte fånga det som de gjorde på bild och de pratade om konstigheter/felaktigheter i tv-serierna. Eftersom alla inte fick plats att labba samtidigt varvade man labbaserat uppgifter med självständigt arbete.

Varje vecka hade man olika undersökningsområden. Man tittade till exempel på fingeravtryck, blod, fibrer/hår/kroppsvätskor, entomologi och antropologi. Och man ställde sig frågor i stil med: Vad gör syra med huden och fingeravtrycken? Vad är det för tester man gör och vad visar de?

Vid ett tillfälle kom en man in i klassrummet och betedde sig konstigt en stund innan han gick ut. Efteråt fick eleverna i uppgift att försöka skapa en fantombild av mannen och det visade sig inte vara så lätt. För att skapa fantombilderna använde man programmet Faces (i form av en lite billigare utbildningsversion).

Ett lite längre delprojekt var att man lade ett grishjärta under kamerabevakning för att se vad som händer när det tas omhand av naturen (fluglarverna äter sig mätta och sedan vandrar de därifrån, urk!). 

För att kontrollera att eleverna lärde sig något fick de regelbundet göra olika quiz (QuizStar). Slutexamen var att eleverna skulle lösa ett problem i stil med ”vem har tagit chokladkakan”.

Här kan du se ett inslag i Rapport om Barkers och Listers arbete tillsammans med sina elever:

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...