onsdag 8 februari 2012

Lärarnas Nyheter skriver kring datorn i skolan: möjligheter och problem

Vill du följa vad Lärarnas Nyheter skrivit kring sitt tema om datoranvändningen i skolan, kan du hitta flera av artiklarna via denna sida:  http://www.lararnasnyheter.se/tema/it-klyftan.

Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...