fredag 23 juli 2010

Källkritik i skolan

I ämnet historia har vi i skolan länge lagt stor kraft på att försöka förklara vad källkritik är och vi har tränat våra elever i att vara källkritiska. Det har dock inte funnits något material om källkritik i Alla tiders historia A resp Alla tiders historia Maxi, som vi använder på min skola i Historia A- och B-kurserna. Kanske tänkte textboksförfattarna att man skulle ta upp källkritiken först i C-kursen och att man då skulle ha en annan bok?

Frånvaron av material har gjort att jag känt mig sporrad att försöka skriva ihop något till mina elever. Detta material har jag nu lagt här:

http://cwaste.skolbloggen.se/undersokning/kallkritik/
http://cwaste.skolbloggen.se/undersokning/kallkritik/de-kallkritiska-principerna/
http://cwaste.skolbloggen.se/undersokning/kallkritik/arkiv-och-samlingar-i-din-narhet/
http://cwaste.skolbloggen.se/undersokning/kallkritik/uppgifter/

Jag har inte använt materialet på någon klass sedan jag prövade att lägga upp det digitalt, så kom gärna med konstruktiv kritik. Materialet skulle säkert vinna på att uppdateras något och anpassas mer till formatet ... Har ni några tips?

På den kurs jag nu läser vid KTH fick jag följande tips på material om Källkritik:

Källkritik - en läranderesurs från Lunds universitetsbibliotek
Detta material är mycket ambitiöst och trevligt skrivet, men kanske lite för svårt för många av våra gymnasieelever och för de flesta av våra grundskoleelever (det riktar sig ju till högskolestuderande elever och antagligen har många av de som jobbar med materialet stöd från sina högskolelärare). Till någon av övningarna finns en lärarhandledning som mer i detalj ger förslag till hur man skulle kunna lägga upp en lektion, men det finns inga förslag på analyser eller förklarande avsnitt kring hur man skulle kunna resonera kring övningarna. Därför är det svårt för elever att jobba med det utan handledning av någon som är duktig på källkritik.

Sant eller falskt: metoder i källkritik (pdf) - en skrift av Torsten Thurén vid Krisberedskapsmyndigheten (KBM) utbildningsserie 2003:7.
Jag har tidigare läst och begrundat Thuréns bok Källkritik (2005) och den gjorde stort intryck på mig. Han hade med massor av pedagogiska exempel och boken var mycket välskriven och intressant. I detta blogginlägg har jag skrivit mer om hans bok: http://cwasteson.skolbloggen.se/2010/02/06/kallkritik-%E2%80%93-viktigare-an-nagonsin/

Granska och använda material och särskilt sidan Källkritisk - PIM-handledning från Skolverket
Detta är ett trevligt och lättillgängligt material som lämpar sig mycket bra att använda i grundskolan och på gymnasiet.

Kolla Källan - en handledning från Myndigheten för skolutveckling. Sidan Källkritik har också material om hur man skriver källförteckningar

Stora sökguiden gjord av bibliotekarier vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har både ett avsnitt om källkritik och en quiz där du kan testa dina kunskaper i källkritik. Testet är ganska grundläggande och lätt, däremot är det inte så lätt att testa den källkritiska förmågan med 1X2-frågor ... BTH tipsar om följande mycket bra material och jag passar på att sprida tipset vidare:
Att värdera webbplatser själv
http://lankskafferiet.skolverket.se/om/urval/vardera.html
Olsson, Daniel ”Vem kan man lita på?” KRUT 2003;1;34-40
http://www.alba.nu/krut/daniel1_03.html

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...