onsdag 28 mars 2012

Behovet av väl utförd forskning


"Att forskning behövs är bortom allt tvivel. Men det är dessutom livsviktigt att den är välgjord. Så kan man sammanfatta budskapet i boken Testing treatments – Better research for better healthcare, skriven av Imogen Evans, Hazel Thornton och Iain Chalmers." 
och
"Ett starkt budskap i Testing treatments är alltså att klinisk forskning är oerhört viktigt, men lika viktigt är att man kan tolka och avslöja dess brister."
Detta skriver Christina Bergh, fil kand och frilansjournalist, i en presentation av två böcker om vetenskaplighet med rubriken "Vad är vetenskap och varför behövs den?", publicerad på hemsidan för SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården: http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Vad-ar-vetenskap-och-varfor-behovs-den/

Några intressanta exempel på vad medicinsk forskning med bristande kvalitet kan leda till, återges också i artikeln, bland annat:
"Under 1940-talet infördes en ny behandling av för tidigt födda barn. Samtidigt utbröt en ”epidemi” av blindhet, retrolental fibroplasi, bland barnen. Alltför sent upptäcktes att det var den nya metoden – extra syrgas – som gav helt oväntade skador. De tolv år som krävdes för att få stopp på skadeverkningarna illustrerar behovet av kontrollerade prövningar av medicinska innovationer innan dessa börjar användas i stor skala."
I dag är det många som vill jämföra läraryrket och läraryrket och som vill att vi lärare ska lära oss av läkarnas förhållningssätt till forskning. Jag tror dock att vi när vi gör jämförelsen har en tendens att förenkla läkarnas forskningsmetoder.

Jag tänker att illa utförd skolforskning, precis som bristande medicinsk forskning, kan leda till stort lidande och stora kostnader för samhället. I alla fall om forskningen utnyttjas som argument för att så många lärare som möjligt ska arbeta enligt en viss modell.

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket kloka tankar. Man måste kunna se fler än en väg och förstå att flera kan fungera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...