torsdag 15 mars 2012

Öppenheten tar oss en rejält kliv framåt - tillsammans är vi smartare än de smartaste!

I kapitel 6 i Veletsianos antologi  Emerging Technologies in Distance Education (2010) skriver Alec Couros bland annat om öppna lärresurser: att allt mer material och allt fler verktyg finns tillgängliga för alla. 

Detta gör att såväl vi lärare som våra elever får lägga allt mer tid på att hitta och sålla. Samtidigt gör den här öppenheten att vi lättare och snabbare når kunskap som vi kan bearbeta och i vår tur sprida vidare

Detta är helt fantastiskt, tycker jag. På ett helt annat sätt än tidigare i historien kan vi bygga vidare på varandras kunskap och idéer. Tillsammans är vi smartare än de smartaste! Dessutom bygger vi nu nya och spännande nätverk av människor som är nyfikna på samma problem. Och eftersom många av dessa nätverk använder sig av öppna mötesplatser på nätet, kan allt fler hitta dit, ta del av och kanske till och med bidra till innehållet.

Jag tror att användningen av Webb 2.0 kommer att kunna förändra världen och våra kunskaper om den från grunden.


Web 2.0 Map

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...