måndag 19 mars 2012

Ny teknik och nya verktyg möjliggör nya arbetsformer. Andra delen av Veletsianos bok

Andra delen av Veletsianos antologi Emerging Technologies in Distance Education (2010) har fått mig att fortsätta fundera över vad vi kan använda den nya tekniken och verktygen till. 


Jag tycker att de nya förutsättningarna både leder till problem och nya möjligheter: 
  • Vi ställs å ena sidan inför nya och stora utmaningar (vi och våra elever måste lära oss hantera Internet och de sociala medierna). 
  •  Å andra sidan har verktygen en potential som kan leda till att vi kan ta ett språng i vår kunskapsutveckling (vi och våra elever kan tillsammans ha en oerhörd nytta av Internet och de sociala medierna om vi lär oss behärska dem). 
Mina senaste inlägg här på bloggen är inspirerade av min läsning av boken:

Mitt första inlägg kring del två i boken handlade om att det livslånga lärandet kommer att vara webbaserat och att vi behöver förbereda våra elever för detta genom att systematiskt träna informationssökning och källkritik: http://cwasteson.blogspot.com/2012/03/det-livslanga-larandet-kommer-till-stor.html 


Mitt andra inlägg handlade om att webb 2.0-verktyg stöttar möjligheten att samarbeta, ta del av och dela med sig. På så vis kan vi i dag mycket lättare samarbeta med andra skolor, andra lärare och specialister i form av till exempel forskare och företagare: http://cwasteson.blogspot.com/2012/03/i-dag-ar-det-sa-mycket-lattare-att.html 


Mitt tredje inlägg handlar om att öppenheten tar oss en rejält kliv framåt. Tillsammans är vi smartare än de smartaste! Dessutom bygger vi nu nya och spännande nätverk där människor som är nyfikna på samma problem möts: http://cwasteson.blogspot.se/2012/03/oppenheten-tar-oss-en-rejalt-kliv.html 


Mitt fjärde inlägg handlar om att webb 2.0 har gjort det enklare att nätverka, vilket innebär att allt fler lärare och elever också gör det. Mitt tips är att du ska satsa på att skapa dig en personlig lärmiljö (PLE). Då kommer du att märka att du samtidigt automatiskt bygger upp ett personligt nätverk av människor (PLN) som är intresserade av samma frågor som du: http://cwasteson.blogspot.se/2012/03/den-natverkande-lararen-blir-vanligare.html 


Mitt femte inlägg handlar om att det tar tid att skapa studiematerial som man lägger ut på nätet för vem som helst att ta del av, men att det kan vara en god investering. När man jobbar på det viset lär man sig mycket av att skapa materialet, man lär sig av omgivningens reaktioner på det och man lär sig av de nätverk av människor som skapas när vi hittar till varandras öppna innehåll: http://cwasteson.blogspot.se/2012/03/att-skapa-oppet-kursmaterial-tar-tid.html 


Är du intresserad av att veta mer om innehållet i del två av Veletianos antologi, kan jag avslöja att den även handlade om "artistic pedagogical technologies" (kap 7 i boken), vilket i korthet innebär att man bör satsa på att en distansutbildning innehåller såväl litterära som visuella, musikaliska och dramatiska element. På så vis är det lättare att bygga relationer mellan de som deltar i kursen (framför allt lärare och elever) och skapa en engagerande kurs där elever interagerar med varandra. Del två innehöll även ett kapitel som handlade om hur man kan utnyttja den oerhörda potential som finns i wiki-verktyget (kap 8 i boken). 


Inget av dessa två avsnitt har jag valt att blogga vidare om här och nu, men det är intressanta ämnen. "Det utvidgade textbegreppet" (som innefattar t ex bild, film och teater) är en självklar och viktig del i jobbet som svensklärare och wikis använder många av oss lärare även om vi inte har distansutbildningar. 


Jag har skrivit om min läsning av första delen av Veletianos antologi mer övergripande här:
Vi kommer att bli bättre

och mer ingående här:

Under ytan är det mycket som förändrats med hjälp av tekniken

Gammalt och nytt går hand i hand

Vi kan hjälpas åt att vaska fram guldkornen i den stora teknikfloden


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...