måndag 12 mars 2012

Därför vill jag ha en lärplattform eller lärportal

Här kan du se en film om lärplattformarnas utveckling och framtid:


Vill du veta mer om vad som menas med lärplattformar kan du läsa en tydlig sammanfattning här på CELAs webbplats:  http://www.celainfo.se/index.269-1.html

Lärplattformarna behövs inte minst i framtiden, men de kommer att bestå av många olika tjänster från olika leverantörer

Lärplattformarnas kärna är att de ska samla tjänster och få informationen från dem att bli lättillgänglig för användarna, det vill säga eleverna, föräldrarna, lärarna, elevvården och skolans ledare och administratörer (det är med andra ord många olika intressen och behov att ta hänsyn till) och de ska dessutom helst få de många olika tjänsterna att se ut som att de hör ihop i ett och samma system.

Bilden nedan visar till exempel några av de tjänster som VKlass valt att integrera i sin plattform.


I filmen säger den förste talaren, som är en representant från Fronteratt lärare i dag tvingas lägga mycket tid på "check", det vill säga att kontrollera att eleverna har gjort vad de ska göra och rapportera hur det går.


Jag håller med. Att vara lärare i dag är att hantera oerhört många olika typer av dokument, allt från de skolarbeten som eleverna lämnar in och som sedan, när responsen och bedömningen är klar, ska lämnas tillbaka till eleverna, till att skriva och ta emot omdömen och individuella handlingsplaner, som sedan ska spridas vidare till elever och deras föräldrar. 

Det blir en stor administrativ börda med alla dessa papper eller filer att hålla reda på. Till detta är lärplattformarna överlägsna. De klarar nämligen hålla reda på alla filerna och koppla dem så att rätt personer har tillgång till rätt dokument. 

Eftersom såväl problemet som lösningen finns, så finns det egentligen inga ursäkter. Jag hoppas innerligt att så snart som möjligt få tillgång till en tjänst som underlättar mitt arbete. För jag vill inte lägga så mycket tid på att på att samla, bocka av, hålla reda på och distribuera filer, utan mer på "plan",  "do"  och "act".

I filmen får du som sagt information om utvecklingen av lärplattformar och lärportaler. Talarna är representanter från några olika företag som skapat lärplattformar för skolbruk ... 
 • Den förste talaren var som sagt från Fronter och han talade om att när Lärplattformarna var nya behövde de innefatta mängder av verktyg eftersom man behövde funktionerna, men i dag är dessa verktyg mer utvecklade på andra håll. Därför går nu utvecklingen mot att lärplattformarna koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och integrerar sociala tjänster som utvecklats och levereras av andra företag.

  Det anser jag är jättebra och absolut nödvändigt, för vem vill väl använda underutvecklade och omoderna verktyg när det finns så många välfungerande gratistjänster bara ett knapptryck bort!

  Talaren från Fronter hävdade avslutningsvis att vi kommer att behöva lärplattformar även i framtiden, men att de kommer att se något annorlunda ut mot i dag. 
 • Den andre talaren kallas i filmen "Janne" och är från edWise och han visade bland annat upp företagets tjänster i lärplattformen: Learnify för hantering av lärresurser som lärare och elever själva skapar och Esmaker för hantering av enkäter och prov.

  Han visade även hur man lätt ska kunna hämta och göra understrykningar i kunskapskraven och använda matriser för bedömning och att det självklart ska finnas schema, planeringar, frånvarorapportering samt resultat- och betygsregistrering. 
 • Den tredje talaren var Andreas Selling från VKlass och han  berättade (precis som representanten från Fronter) att de inte kommer att försöka konkurrera med Google och Microsoft vad gäller till exempel epost-verktyg. Istället kommer de i sin plattform att integrera välutvecklade tjänster som andra företag utvecklar och tillhandahåller.


 • Selling berättade att plattformarna måste vara anpassade för att användarna ska kunna nå materialet när på dygnet och varifrån som helst och att många vill kunna nå materialet via appar och sina mobiltelefoner och/eller läsplattor. 

  Han hävdade också att lärplattformarna måste ha ett användargränssnitt och inte ett administratörsgränssnitt och att det, precis som i facebook, ska kännas som man är i ett och samma system hela tiden (utan en massa olika gränssnitt). 
Detta kan tyckas vara ett alldeles självklart påstående, men när jag ser hur många plattformar ser ut i dag så känns det inte riktigt som om leverantörerna fattat vad det innebär fullt ut.


I framtiden måste gymnasieskolornas plattformar i ännu större utsträckning stödja samarbete och distansstudier, inte minst för att vi ska kunna ha ett rejält kursutbud även när eleverna är få

Marie-Louise och Mikael från Upplands Bro berättade därefter utifrån skolornas (beställarnas) perspektiv vilka tre områden de absolut skulle vilja få med i lärportal inom 5 år:
 • underlätta ökat samarbete
 • underlätta för spridning och utveckling av pedagogiska idéer
 • underlätta för att skolan och skolarbetet känns mer angeläget och intressant.


Mikael tog bland annat upp problemet att lärare i dag måste upprätthålla väldigt mycket kommunkation med väldigt många människor och att denna kommunikation dessutom är individuell. Detta behöver lärarna bra verktyg för att hinna hantera, annars kommer detta att sluka för mycket av lärarnas tid och de kommer att ha väldigt lite tid över för att hinna upptäcka, utveckla och testa nya verktyg och metoder.

Något i filmen som är intressant för oss som jobbar på små gymnasieskolor i små kommuner att höra på (ca 41 min in i filmen) är Mikaels tankar kring hur små skolor kan samarbeta kring kurser för att få ihop tillräckligt många elever för att de ska ha råd att köra kurser även om det bara är 5-10 elever på den egna skolan som valt respektive kurs. Eleverna skulle helt enkelt kunna läsa kursen på distans. Visst känns det självklart? Ändå är det ännu få skolor som gör så i dag. Om elever från flera skolor läser en gemensam kurs kommer man att behöva en administrativ lösning som understöder detta. Eleverna från de respektive skolorna kan alltså inte studera i helt olika och låsta system.

Mikael menar att plattformarna behöver utvecklas så att de understödjer möjligheter för samarbete inom och mellan skolor:


En plattform bör underlätta för lärare att dela med sig och ta del av varandras material, planeringar och matriser. Särskilt för lärare på mindre skolor är det värdefullt om denna materialbank är gemensam för flera skolor.


Avslutningsvis tog Marie-Louise upp hur viktigt det är att det är användarnas behov som styr utvecklingen av lärportalerna och inte tvärt om! Åter igen något som borde vara alldeles självklart, men som verkar vara svårt för kommuner och skolor att efterleva ...


Här har jag skrivit mer om skolportaler (LMS, såsom de företag som tas upp här ovan) respektive personliga lärmiljöer (PLE, där användarna själva kombinerar verktyg - ofta i form av webb 2.0-verktyg):  http://cwasteson.blogspot.com/2012/03/tips-pa-presentationer-om-personliga.html

4 kommentarer:

Patrik Bengtsson sa...

Hejsan! Gillade verkligen filmen om lärplattformar och föreläsningen om Fronter. Det kan vara svårt att hitta och administrera alla de tjänster som finns i molnet, så det kan vara en fördel att låta en leverantör t ex Fronter ordna upp i de funktioner som en lärare eller en skola behöver.

mvh Patrik

charlotta wasteson sa...

Ja, det är sant Patrik! Även om vi skulle kunna skapa helt egna personliga lärmiljöer, så har det nackdelen att det tar mycket tid, blir många lösenord/inloggningar och rss-flöden att hålla reda på och eleverna tycker lätt att det blir rörigt.

Samtidigt vill vi väl ha stor flexibilitet och inte tvingas använda verktyg som vi tycker är betydligt sämre än de vi normalt använder ...

Särskilt viktigt för mig är att jag vill ha en plattform i vilken det är lätt att hålla reda på alla mer privata samtal som till exempel individuella utvecklingsplaner, frånvaro, omdömen och betyg.

Mrs Tigerteach sa...

Hej,

efter att ha jobbat med Fronter i mer än tre år är jag oerhört besviken på den inflexibilitet och de gränssnittsbesvär som plattformen innebär. Formativ bedömning är ett klickande UTAN ÄNDE med Fronters "hjälp", öh är allt som har med interaktivitet med elever en väldigt trög och trist hantering.

Jag ser många gymnasielärare i Malmö som hanterar de frågor jag skulle vilja använda Fronter för som inte fungerar alls i Google docs med ett utmärkt resultat - men innan Google slutit avtal med EU om personbiträdesuppgifter (jag har nyss lärt mig ordet...;) ) kan man inte utan att bryta mot svensk lagstiftning göra detta.

Samtidigt som Fronter har stora (ja, jag vill säga ENORMA) brister vad gäller kvalitativt pedagogiskt arbete, finns det saker Fronter fungerar utmärkt, både vad gäller upplägg och säkerhet: att redovisa omdömen, betyg, hålla känslig information säker etc... Frånvarosystemet har vi på vår skola, trots att det skulle ha införts i höstas, ännu inte fått att fungera tillfredsställande... Vilket säger en del.

Jag börjar alltmer tro att det är fåfängt att tro att EN plattform kan fungera till ALLT och alla.

Katarina (undervisar på gymnasium i Stockholm, sv/re och anvnder datorn JÄMT! :))

charlotta wasteson sa...

Tack för din kommentar Katarina! Det är jättespännande att höra hur de olika verktygen kan fungera ute på skolorna i praktiken. Tack! Jag vet ganska precis hur jag vill att verktyget ska se ut och fungera, men när jag hör med kollegor som faktiskt har plattformar, förstår jag att det inte är så lätt ... Tyvärr!

Eftersom vi har fått ett så stort administrativt arbete på våra axlar, så borde dock alla skolor vara skyldiga att tillhandahålla ett fungerande verktyg för det.

Man kan ju jämföra med läkarna som även de hanterar känsliga uppgifter. Det var länge sedan de hade journalerna i pappersformat lokalt på sina arbetsplatser. Dessutom har de tillgång till läkarsekreterare ...

Ordet personbiträdesuppgifter har jag aldrig hört förut (kul att lära sig något nytt!), men Malmö och deras arbete med Google apps for education har jag hört talas om. Google har många bra verktyg ...

Jag är skeptisk till att knyta upp eleverna till en och samma leverantör (Google som ju är kommersiellt). Men tänker jag vidare gör jag det redan via elevdatorerna där vi har Microsofts produkter. Därmed är det väl bara bra att blanda in fler stora aktörer i spelet?!

Vad tråkigt att interaktionen med eleverna fungerar så dåligt - jag tror att om eleverna ska bry sig om att använda verktyget regelbundet så måste just det sociala fungera (respons, nya resultat, möjlighet till frågor kring studieprestationer och svar).

Vet du vad? Vi har ingen plattform så vi skickar filer till varandra med grupplistor som vi själva skapar och där vi fyller i elevernas studieresultat. Dessa tar mentorn emot och så får han eller hon sitta och sammanställa resultaten i ett dokument per mentorselev och jämföra det med respektive elevs studieplan. Det är trots att man dubbel- och trippelkollar risk att att uppgifter saknas eller kommer fel och det tar massor, massor av tid.
Därefter är tanken att vi mentorer ska skicka informationen vidare till våra elever och deras föräldrar och att vi ska ha ett utvecklingssamtal. Vad sägs om det förfarandet? Kanske har ni lite nytta av Fronter i alla fall, i alla fall i jämförelse?

Men sedan är det en annan sak att man inte borde nöja sig med dåliga verktyg. Vi borde ha det bästa. Anser man att det är viktigt att eleverna och deras lärare har regelbunden kommunikation kring elevernas studieresultat, så måste vi ha digitala verktyg som understödjer detta. Annars blir kärnverksamheten lidande: vi lärare får lägga för stor del av vår tid på att "klipp och klistra" omdömen istället för att investera tiden i planering, undervisning och utvärdering (för att leta filer, skicka mejl till kollegor som glömt skicka omdömen och "klipp och klistra" är inte i sig utvärdering; det är istället den tid som man lägger på att värdera resultaten och fundera över vad man ska göra med resultaten som är det viktiga). Suck!

Detta är botten, men annars finns det mycket som är väldigt bra på vår skola! Mer om det en annan gång.

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...