tisdag 24 augusti 2010

Använd bilder!

Större utbud och ökad tillgång har lett till att bilder och filmer har kommit att spela en allt mer central roll i vår kultur. Många hävdar därför att det har blivit allt viktigare att vi lär oss att analysera bildmedier för att inte bli manipulerade. Hans Wetterholm, doktor i filmpedagogik, hävdar till och med att:

"Bilden är grunden för vårt tänkande. Vi lever i en bildberoende kultur. Om vi inte förstår bilden är det ju som att vara analfabet. Att se utan att förstå är som att vara blind. /.../ Om ingen lär oss att tolka bilden går vi på reklam och propaganda." (Andersson, Meldré, Nilsson, Orring, 2003, s 186).

Jag vill tillägga att bildernas centrala roll i vår kultur har gjort det allt viktigare att lära sig använda bilder för att kommunicera. Därför vill jag uppmuntra dig att utveckla denna förmåga!

Använd bilder! En bild kan komplettera och fördjupa texten, understryka, betona delar eller bara pigga upp sidan.

I slutet av boken Att skriva för barn (2003) av Andersson, Meldré, Nilsson och Orring får du flera konkreta tips på vad du ska tänka på när du använder dig av bilder. Dessa tips är så bra och generella att jag vill passa på att sprida dem vidare här:
  • Varje bild måste ha en bildtext.
  • Nyhetsbilder får inte retuscheras, men man kan beskära bilden för att lyfta fram detaljer och ta bort "bruset kring centralmotivet".
  • Visar man bilder på utsatta människor, måste man hantera dem varsamt och respektfullt. Skriver du om eller för barn är det dessutom bra om du i din bildtext kan berätta vad som görs för att personen på bilden ska få det bättre.
  • Skriver du om känsliga ämnen kan det vara enklare och bättre att använda sig av teckningar eller målningar istället för fotografier. Dessa bilder ger nämligen inte sken av att vara tagna ur verkligheten.
I skolan har vi fått uppdraget att träna våra elever i att tolka och förstå bilder. Ett sätt att utveckla dessa förmågor är att elever och lärare själva använder sig av bilder.

Jag är övertygad om att många av oss blir mer medvetna om hur bilder fungerar när vi själva försöker förmedla något via dem. Dessutom är jag övertygad om att vi i framtiden kommer att förväntas kunna kommunicera med bilder på liknande sätt som vi i dag förväntas kunna kommunicera med text.

Vad tror du?

Bilden till det här inlägget är hämtad från Wikimedia Commons "Picture of the day", heter "Dendrocygna bicolor wilhelma" och är tagen 2004 av Branko Kannenberg. Fotografiet ligger under licensen Creative Commons (BY, SA).

Vill du läsa mer?
Här kan du läsa fler tips från samma bok:
Tänk på läsaren när du väljer dina ord (tips kring ordval)
Tänk på läsaren när du snickrar dina meningar (tips kring meningsbyggnad)
Tänk på läsaren när du använder siffror (tips kring hur du ska skriva siffror)
och det här är boken i sin helhet:
Ami Andersson, Helena Meldré, Ulf Nilsson & Anna Orring, 2003, Att skriva för barn, Ordfront, Stockholm.

4 kommentarer:

b eric g sa...

du har promotat den här boken en tid nu. jag börjar bli mer och mer angelägen att läsa den. få se om jag har en lucka i höst. tack för tipsen!

cwasteson sa...

Ja, visst har jag varit ganska systematisk!
Hoppas att det inte varit alltför tjatigt bara ... ;-)

Lars Larsson sa...

Jag tror som du att framtiden kräver fler bilder för att snabbt förmedla ett budskap. Ju mer vi använder bilder, desto mer reflekterar vi över budskapet.

John Fiske - "Kommunikationsteorier: en introduktion" varmt rekommenderat när du arbetar med bilder och media. ISBN: 9146170472

cwasteson sa...

Stort tack för tipset! Den boken ska jag leta upp! :-)
Jag har nyligen läst Seendets språk - exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori av Hansson, Karlsson och Nordström och den var bra bland annat därför att den tog upp flera konkreta exempel på bildanalyser.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...