tisdag 31 augusti 2010

Val av verktyg - projektarb del 2a BLOGGAR

I handboken Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms (2009, s 43-54) ger Richardson mängder av exempel på vad vi kan använda bloggar till i skolan. De användningsområden som jag särskilt fastnat för är:


1. Planeringsbok
Både lärare och elever kan ha stor nytta av bloggen som planeringsbok. Där kan läraren kontinuerligt skriva vad som ska göras på kursen, vecka för vecka, eller lektion för lektion.

2. Uppgiftsbok
Läraren kan lägga ut nya uppgifter och instruktioner på bloggen allt eftersom de blir aktuella. Alla uppgifter samlas därmed på ett och samma ställe.

3. Loggbok
Bloggen kan användas som en loggbok (ett slags dagbok som man för över sitt arbete). I denna kan eleven kontinuerligt skriva sina reflektioner kring det som han eller hon håller på med: "Vad har jag gjort?", "Vad gick bra?", "Vad var svårt?", "Vad behöver jag särskilt tänka på till nästa gång?", o.s.v.

4. Diskussionsforum
Bloggen är ett utmärkt verktyg för diskussioner. Lärare såväl som elever kan skriva inlägg där de visar eller beskriver något, debatterar eller ställer frågor. Reaktionerna på inläggen kan redovisas med hjälp av bloggens kommentarsfunktion.

5. Redovisning
Bloggen passar utmärkt för redovisning. Det är lätt (men kräver naturligtvis en del arbete) att strukturera materialet så att det blir överskådligt och sökbart. Vid redovisning av mer omfattande teman passar bloggen oftast bäst om man omformar den till en mer statisk webbplats. Flera fina exempel på den här typen av bloggar finns på Webbstjärnan: http://www.webbstjarnan.se/index.php?opt… .

Kan du komma på fler användningsområden?

1 kommentar:

Elisabeth sa...

Jag tänker också på bloggen som ett sätt att skapa social gemenskap och känsla av samhörighet hos användarna. Det är visserligen inget användningsområde i sig, men om man har det i bakhuvudet när man planerar bloggandet för studenterna tror jag man har mycket att vinna. T ex synliggjorda, bekräftade och därmed förhoppningsvis motiverade studenter.

På högskolan tror jag att bloggandet kan minska känslan av anonymitet som många känner i början, i synnerhet då vi har stora grupper och få lärarledda seminarier.

Jag tror också det är viktigt att man styr det så att alla verkligen får feedback. Kanske ska man dela in studenterna i mindre blogg-grupper, men det är inte säkert det behövs. Det är också viktigt att det finns ett kommentarskrav så att det verkligen blir dialog på bloggen. Annars känner man sig väldigt ensam.

Tack för alla bra tips om bloggar och litteratur förresten! Ska kolla upp boken.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...