onsdag 25 augusti 2010

Hur får man aktiva distanskurselever?

Något som jag funderat mycket över när jag läst distanskurser är hur man ska få elever att bli aktiva kursdeltagare. Därför var det intressant att på Skolporten - forskning och utveckling läsa att det nyss kommit ut en avhandling på detta ämne.

I juni i år disputerade Monica Liljeström vid Umeå universitet med avhandlingen: Learning text talk on line. Collaborative learning in asynchronous text based discussion forums.

Liljeström berättar följande om sina resultat:

"En förutsättning för att det ska fungera med textsamtal på nätet är att studenterna blir invigda på djupet i vad som förväntas av dem, i relation till kursen och i den kunskapssyn som finns i verksamheten. /.../att vara invigd i förväntningarna är så entusiasmskapande. Alla blir så himla aktiva när de får rätt förutsättningar för textsamarbete på nätet. Deltidsarbetande, småbarnsföräldrar och andra som inte har så gott om tid, lade ner mycket arbete när de hade fått förståelse för redskapen och förväntningarna. Det var ytterst få som inte engagerade sig."

Läser du distanskurser och är du i så fall aktivt deltagande i diskussioner på bloggar och forum?

Varför eller varför inte?

Stämmer Liljeströms slutsatser med dina erfarenheter?

Blir distanskurselever entusiastiska och aktiva deltagare så fort som de förstår att lärarna förväntar sig av dem att de ska delta i diskussioner, ställa frågor och försöka ge svar?

Vet du vad som förväntas av dig?

Och vet du i så fall varför detta förväntas av dig?

1 kommentar:

cwasteson sa...

Så här står det på första veckobrevet i kursen "Digital kompetens och lärande II" på KTH:

"Vår pedagogiska grundsyn bygger på att lärande är en social aktivitet.

Vi lär bäst av och med varandra. Detta innebär att du förväntas dela med dig av dina tankar och erfarenheter och även ge återkoppling till dina kurskamrater genom att blogga och kommentera andra deltagares inlägg och alster."

Vi får väl se om det räcker för att skapa engagerade och aktiva kursdeltagare! ;-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...