fredag 6 augusti 2010

Nyheter och rädslor

Lars Palm, professor i media vid Lunds universitet, hävdar att forskning visar att ju mer ytligt man tar del av nyheter desto mer skrämmande upplever man världen. De som bara läser löpsedlarna blir ofta skrämda. Läser de därefter tidningarnas förstasida minskar rädslan något och om de läser hela artikeln inne i tidningen minskar rädslan ännu mer. Forskning visar dessutom att de som läser nyheter ytligt har en mer pessimistisk bild av världen. (Läs mer om detta i Att skriva för barn, 2003, av Andersson, Meldré,Nilsson & Orring, s 71).

Problemet är att många läser löpsedlar och förstasidor utan att förstå, hinna eller orka fördjupa sig i artiklarna inne i tidningarna. På så vis får de en osammanhängande och hotfull bild av verkligheten. I skolan kan hjälpa varandra att nyansera bilden genom att värdera, förklara och diskutera nyheter på lektionstid.

På så vis blir vi inte bara klokare, utan också tryggare!

3 kommentarer:

Anneli C sa...

Stämmer bra. om jag går till mig själv kommer jag ihåg vissa tillfällen då jag får en en uppjagad känsla vid en nyhet men då jag får veta mer fakta, förvandlades det till jaså, jaha. Jag tror att tankarna och slutsatserna rusar iväg innan alla kort är i handen.

Nina sa...

Sen handlar det väl om källkritik också? Lika lite som man ska tro på vad kedjebreven säger ska man tro på det löpsedlarna säger. Löpsedlarna innehåller förhoppningsvis en viss sanning men vi måste hjälpa våra ungdomar att förstå att tidningarna skriver för att sälja, inte främst för att ge sann och riktig information.

cwasteson sa...

Helt rätt!

Även om vi läser de mer fördjupade texterna, visar de inte hela bilden ... Det är där träningen i att värdera materialet, förklara för varandra och diskutera kommer in i bilden.
:-)

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...