tisdag 3 augusti 2010

Att skriva för en målgrupp

Vi anpassar oss automatiskt efter vilka vi pratar med:
vad har de för förkunskaper och intressen?
Just nu läser jag en intressant bok som heter Att skriva för barn (2003). Boken är skriven av Ami Andersson, Helena Meldré, Ulf Nilsson och Anna Orring och ger flera praktiska råd och tips på vad man ska tänka på när man intervjuar barn och/eller har barn som målgrupp.

Ett citat jag vill dela med mig av, är ett mer generellt råd som jag tycker är bra:

"När vi skriver för någon som liknar oss själva kommer sällan tanken om läsarperspektiv upp. Först när vi vänder oss till någon med en annan bakgrund eller kunskap och andra referenser, vaknar frågan: Vem är det jag skriver för? Vad vet personen om ämnet? Hur tolkar personen ord, sammanhang, bilder? Vilka slutsatser kan hon eller han dra?" (2003, s 12).

Jag tycker att jag tänker på målgrupp och läsarperspektiv när jag vet att texten jag skriver ska publiceras. Det räcker att texten ska synas på en öppen blogg.

Därför tror jag att bloggar är ett mycket bra sätt att träna sitt skrivande.

Samtidigt tycker jag att det ligger mycket i citatet. När den tänkta målgruppen är olik mig, känner jag mig mer osäker. Jag funderar därför mer på mina mottagare och vilka de verkligen är. Genom att försöka sätta mig in i hur de personer jag vänder mig till tänker, vad de är intresserade av och vilka förkunskaper de har, gör jag ett slags målgruppsanalys.

Därför tror jag att det är mycket bra att träna sitt skrivande genom att i olika texter vända sig till specifika målgrupper, till exempel barn, pensionärer, motorsportintresserade, hundägare ...

Hur tycker du att man bäst utvecklar ett läsarperspektiv?

2 kommentarer:

Lars Larsson sa...

Jag håller med, det är viktigt att blogga för att träna sitt skrivande för en målgrupp.

Ett tips är att skapa bloggar i flera olika communitys där du har olika målgrupper för varje blogg. Även om ingen kommenterar så finns det där läsbart och du kan följa liknande bloggar. Med risk för att det blir förvirrande om en läsare hittar flera av dina bloggar, använd pseudonym.

För lägre texter till en målgrupp behöver man fundera över deras omvärld och deras värden. Läsa vad målgruppen läser.

Jag läser just nu Göran Hägg - Nya Författarskolan. Finns en del bra generella tips även där.

cwasteson sa...

Jag håller med om att man generellt kan hitta många bra tips i Göran Häggs bok (den är väldigt bra tycker jag)! Men jag kommer inte ihåg att han skrev om något specifikt om målgrupper (det gjorde han säkert, men jag minns främst berättarknep som Zolas häst, planteringar av banaskal och olika former av synvinkel o berättarpespektiv). Kan du friska upp mitt minne?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...