tisdag 24 augusti 2010

När du ska använda tabeller, kartor och grafik

I slutet av boken Att skriva för barn (2003) av Andersson, Meldré, Nilsson och Orring får du flera konkreta tips på vad du ska tänka på när du använder dig av tabeller, kartor och grafik. Dessa tips gäller även när man vill använda sig av olika typer av grafik i undervisningen. Därför vill jag passa på att sprida dem vidare här:
  • Om du gör ett stapeldiagram så skriv under varje stapel vad den visar! Då blir diagrammet lättare att tyda, än om du använder dig av symboler.
  • Gör gärna siffror och belopp konkreta! Skriver du till exempel en artikel om att många barns veckopeng har ökat de senaste fem åren, så kan själva diagrammet visas med staplar av pengar.
  • Alla uppgifter måste sättas in i ett sammanhang! Visar du en kartbild av Irak kan du till exempel visa var Irak ligger i förhållande till Sverige. Skriver du hur många invånare det finns i Beijing kan du jämföra det med hur många invånare det finns i Stockholm.
Bilden till det här inlägget är hämtad från Wikimedia Commons "Picture of the day", heter "Cnidaria Luc Viatour" och är tagen 2010 av Luc Viatour. Fotografiet ligger under licensen Creative Commons (BY, SA).

Vill du läsa mer?
Här kan du läsa fler tips från samma bok:
Tänk på läsaren när du väljer dina ord (tips kring ordval)
Tänk på läsaren när du snickrar dina meningar (tips kring meningsbyggnad)
Tänk på läsaren när du använder siffror (tips kring hur du ska skriva siffror)
Använd bilder! (tips kring hur du kan använda bilder)
och det här är boken i sin helhet:
Ami Andersson, Helena Meldré, Ulf Nilsson & Anna Orring, 2003, Att skriva för barn, Ordfront, Stockholm.

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...