onsdag 25 augusti 2010

En gymnasielärares behov - projektarb del 1

Jag börjar med att gå igenom mina förutsättningar och bestämma mig för vad jag har för behov och önskemål kring min lärarwebbplats/-plattform.

Sändare: Jag är ämneslärare i svenska och historia på gymnasiet, men jag representerar inte bara mig själv. De som ser webbplatsen kommer antagligen även att se mig en av flera representanter för lärarkåren, skolan och mina undervisningsämnen. Jag vill sträva efter att framstå som (och vara) kunnig, objektiv och saklig, så att mottagarna får förtroende för mig. Samtidigt vill jag sträva efter att framstå (och vara) lite personlig och humoristisk, så att mottagarna tycker att jag verkar (och är) sympatisk. Webbplatsen blir som en del av min läraridentitet, så målsättningen är att den känns inspirerande och positiv för eleverna.

Ämne: Jag tänkte börja med ämnet svenska, eftersom det är det ämne som jag undervisar i just nu och eftersom jag tror på begränsning. (Kanske bör jag till och med ha en plattform per ämne - men inte per kurs för de går ju till stor del in i varandra - eller vad tycker du?) Däremot vill jag ha allt inom kurserna i svenska på ett och samma ställe. (Jag vill alltså inte skapa en plattform för språkvetenskap, en för litteraturvetenskap, en för muntlig och skriftlig framställning o.s.v. Vad tycker du om det?)

Målgrupp: Mottagarna är mina elever och i viss mån deras föräldrar och andra som är nyfikna på vad vi gör i skolan. Jag ska rikta mig direkt till eleverna och enbart till dem, men jag ska ha i bakhuvudet att de andra grupperna finns (så att de inte kan missförstå och ta anstöt eller liknande). De flesta av mina mottagare kommer alltså att använda min webbplats ungefär som ett intranät.

Ok, då kommer vi till den viktigaste frågan: Vilka syften har jag? Vad är det som jag vill uppnå?

(Jag har valt att utgå från mina behov, utan att ta någon som helst hänsyn till formen: hur mina mål skulle kunna uppnås eller organiseras.)

Syften

Information:
 • Skolverkets kursmål och betygskriterier.
 • Min veckoplanering (och eventuellt terminsplanering) för vardera klass och kurs.
 • Uppgifter som eleverna ska göra.
 • Material som eleverna kan behöva för att lösa uppgifterna.
Elevredovisning och diskussion:
 • Eleverna ska kunna redovisa sina lösningar på kursens uppgifter. Dessa redovisningar ska kunna läsas, ses eller höras av mig och alla eller i alla fall flera av elevernas kurskamrater.
 • Eleverna ska kunna diskutera med mig och med varandra.
Respons:
 • Jag vill ha möjlighet att ge både specifik och individuell respons riktad direkt till eleven och gemensam och generell respons riktad till hela gruppen.
 • Eleverna ska kunna ge varandra respons (kamratbearbetning/kamratrespons) och de ska kunna bearbeta sina texter även efter att de publicerats (i enlighet med skrivprocessen).
Reflektion och utvärdering:
 • Eleverna ska kunna redovisa synpunkter, reflektera kring uppgifter, utvärdera sitt eget eller vårt gemensamma arbete. En del av detta ska vara öppet att läsas av alla. Annat kan, om eleven vill, vara öppet att läsas av endast mig.
 • Det skulle vara bra om det även fanns möjlighet att göra anonyma utvärderingar av olika slag.
Inspiration till fördjupning:
 • Tips på användbara länkar, förslag på sidor som eleverna kan ha nytta av när de vill hitta mer material och förslag på verktyg som de kan ha nytta av när de gör undersökningar eller redovisningar.
 • Tips och diskussionsuppgifter som gör att eleverna tänker vidare.
 • Möjlighet för eleverna att tipsa mig och varandra.
 • Tips på intressanta webbplatser som är kopplade till forskning och högskolestudier.
Digital kompetens:
 • Eleverna (och jag) ska kunna utveckla sin digitala kompetens.
Har jag glömt något? Kom gärna med tips!
Vilka behov har ni i er undervisning?

2 kommentarer:

Camilla sa...

Jag har drömt om samma sak! Förra hösten startade jag en webbplats (via webs.com) som jag tänkte skulle vara en gemensam plattform för alla mina elever i båda mina ämnen, samt mentorsärenden och projektarbete. Förutom att verktyget var trögarbetat planerade jag alldeles för lite med papper och penna innan jag började skapa webbplatsen. Hade jag gjort det idag skulle jag nog använda Wikispaces dessutom istället för webbplats.

Det jag i stället gjorde var att skapa en blogg per årskurs. Ettorna hade en där allt som rörde engelskan och svenskan fanns, tvåorna hade en, etc. Det har funkat bra och eleverna har varit positiva trots att de tvingats använda skolans gemensamma plattform också (Pednet). Nu har dessutom samhälls/jistorie-läraren också hakat på och ska använda klassbloggarna istället. Idealt hade kanske varit om varje arbetslag hade haft en blogg? Fast inlämningsmöjligheter finns ju inte direkt. Ja, ja, nu har jag tömt huvudet lite :P. Vi hörs snart via Skype! Det ska bli intressant att se sidan växa fram och se hur den används.

cwasteson sa...

Jag tänker mig att eleverna kan göra sina inlämningar via individuella bloggar som jag kan prenumerera på. Jag har prövat det och det har funkat fint (jag är dock öppen för andra tips). Problemet att det är väldigt arbetsintensivt för läraren är svårt att komma ifrån - att ge individuell respons på skrivuppgifter är väldigt arbetskrävande. Jag hoppas dock att via bloggarna kunna låta eleverna ge varandra kamratrespons på ett smidigare och därmed mer regelbundet sätt. På så vis hoppa jag kunna utnyttja gruppens potential mer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...