onsdag 8 december 2010

Grundläggande digital kompetens

I skolan vill vi hjälpa våra elever att utveckla sin digitala kompetens. Men vad innebär det?

För att kunna ta ställning i denna fråga kan man fråga sig:

  • Vad säger styrdokumenten? 
  • Vad kan eleverna redan?
  • Vilka behov har skolan?
  • Vilka behov har jag i mitt ämne?
  • Vilka behov har de i andra ämnen?
  • Samarbetsmöjligheter över ämnen?
  • Vad hinner vi?
Några exempel på vilka behov skolan har, är att eleverna ska kunna hantera skolans e-post, olika forum för information och kommunikation inom skolan samt verktyg för individuella utvecklingsplaner och frånvaro.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...