lördag 18 december 2010

Ska lärare anpassa sin undervisning efter elevernas lärstilar?

Det finns många teorier kring olika lärstilar. På webbplatsen Nationellt Centrum för Flexibelt lärande (CFL) hittade jag en mängd presentationer av olika sätt att se på hur olika människor lär sig. Bland annat hittade jag en presentation av Dunn och Dunns 21 faktorer för framgångsrikt lärande. Så här beskrivs materialet:

"Paret Rita och Kenneth Dunn har listat 21 faktorer som har betydelse för framgångsrikt lärande. Dunn & Dunns budskap lyder i förenklad form: En del lär sig bäst om de sitter för sig själva, får tid att tänka efter eller kan sitta uppkrupna i en skön fåtölj med en kopp kaffe till hands. Andra lär sig bäst när det är liv och rörelse runtomkring, när de får diskutera i grupp eller kanske röra på sig medan de nya kunskaperna smälter in.


En rad faktorer inverkar på vår förmåga att lära


Enligt Dunn & Dunn kan man lista de faktorer som inverkar på lärandet i fem olika områden. Nedan följer en beskrivning av områdena tillsammans med några goda råd till pedagoger och handledare:
  • Omgivande miljö (t.ex. ljud, ljus, temperatur)
  • Egna känslor (t.ex. motivation, ansvar, behov av inre eller yttre struktur)
  • Sociala faktorer (t.ex. ensam, i grupp),
  • Fysiologiska faktorer (t.ex. behov av näringsintag)
  • Psykologiskt processande (t.ex. analytiskt eller reflekterande angreppssätt)"
På webbplatsen hittar du en ingående genomgång av de olika faktorerna. Kanske är material om olika lärstilar något som man kan diskutera med sina elever vid utvecklingssamtalen?

Det är lätt att man som lärare använder sig själv som måttstock, när man vill försöka skapa ett bra studieklimat för sina elever. "Va, är inte alla som jag? Har inte alla människor lättast för att lära när det är tyst och stilla omkring dem?"

Är du nyfiken på vilka lärstilar som passar dig, länkar webbplatsen till en mängd olika tester. Jag har inte prova dem, men är väldigt nyfiken på vad du kommer fram till om du gör det! Är det bra test? Har man nytta av dem?
Här kommer länken: http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/larstilar.cfl.se/index6d94.html?sid=1291

Den här filmen blev jag tipsad om på kursen LC200N Digital kompetens II och jag gillar den mycket, för den passar med min övertygelse: varierad undervisning med många olika typer av exempel är bäst!

Daniel T Willingham, professor i psykologi vid Virginiauniversitetet, hävdar att läraren inte ska försöka ta reda på vilken lärstil en elev har och om eleven har lättast för att lära via syn, ljud, rörelse eller känsel. Istället ska läraren ta hänsyn till vad det är som han eller hon vill förmedla, när han eller hon väljer presentationssätt. 

Formen på ett land eller placeringen av det i förhållande till andra länder passar till exempel bäst för visuell presentation. Men du får gärna ge den en auditiv förstärkning genom att berätta vad eleven ska lägga märke till samtidigt som du pekar på det.Jag tror att Willingham har rätt i att läraren inte ska försöka hitta sina elevers lärstilar och försöka anpassa sin undervisning efter dem. Däremot kan läraren ha nytta av teorierna om olika lärstilar, för att bli uppmärksam på att det finns många olika sätt att arbeta med ett material och att presentera och illustrera det och att det är bra att välja många olika sätt. På så vis blir undervisningen både tydligare och mer intressant för alla.

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...