lördag 11 december 2010

Testmoz i skolan

Tester kan vara kul och nyttiga, särskilt om de är självrättande och man på så vis får direkt återkoppling.

Via testmoz skapar du enkla test. Du kan välja olika typer av svarsfunktioner (flerval med endast ett rätt svar, flerval med flera rätta svar, etc) och du kan välja om testmoz ska publicera de rätta svaren när testet är avslutat eller om eleven bara ska få veta vilka svar som var rätt resp fel. Om eleven skriver in sitt namn eller sin signatur när den utför testet kan du som administratör också se hur det gick för varje elev.


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...