fredag 24 december 2010

På Svt-Play kan du se mer om "Att skriva sig till läsning"Tv-tips på Svt-plays serie I love språk:

"Kan man lära sig läsa och skriva med datorns hjälp, och kan det till och med fungera bättre än med penna och papper? Daniel Person Mora talar med rektor Nina Lidfors, Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, och Peter Becker, chefredaktör för Datorn i undervisningen."
Programmet finns tillgängligt t.o.m. 19 jun 2011.

Datorn är ett redskap bland många andra och bör vara en naturlig del i skolarbetet. Nina Lidfors menar att när man jobbar enligt principen "Skriva sig till läsning" är det är viktigt att eleverna jobbar två och två med sina texter, så att de samtalar kring det som de skriver. Det är också viktigt att de illustrerar sina teckningar för hand, så att de tränar sin finmotorik. Dessutom bör eleverna stå upp, för ergonomins skull och för att de då blir mer aktiva.

Jag tror att hon har en viktig poäng där. Om man slarvar med sådana detaljer, om man till exempel låter eleverna illustrera sina texter genom att klistra in bilder som de googlat fram på nätet, tror jag "datorstödet" i bästa fall blir en björntjänst och i värsta fall kan bli direkt skadligt för elevernas utveckling. 

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...