måndag 6 december 2010

Datorn ges en viktig roll i den nya läroplanen för grundskolan

Via Lotta Larssons blogg IKT i vår vardag fick jag tipset om denna pedagogiskt övertygande film av Henrik Widaeus. Widaeus har gått igenom den nya läroplanen för grundskolan och sökt på orden "dator", "internet", "webb", "digital" och "information". Resultatet talar sitt tydliga språk:Datorn och informations- och kommunikationstekniken kommer att ha en viktig roll i utbildningen!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...