måndag 20 december 2010

Surveymonkey i skolan


Pröva gärna att göra dina kurs-utvärderingar i SurveyMonkey. Det är gratis om du kan nöja sig med den enklare versionen och högst 10 frågor per enkät.

Med hjälp av SurveyMonkey kan eleverna utvärdera anonymt och du får automatiskt en sammanställning av svaren. Du kan även läsa enkätsvar för enkätsvar, vilket gör att du lättare kan se samband mellan olika svar. Kanske kan du hitta mönster? Är det ett fåtal enskilda elever som är mycket negativa respektive positiva till allt i kursen, eller varierar det vilka som väljer ytterlighetsalternativen?

Det är bra att ha en del frågor som är lätta att göra statistik på. Ha gärna även med några öppna frågor, där eleverna kan skriva mer fritt vad de har på hjärtat. Jag har frågat vad mina elever har tyckt om olika moment i undervisningen och vad de tycker om kursen i sin helhet. Jag önskar dock att jag också hade fått plats med en fråga i stil med: "Är du nöjd med dina egna prestationer på kursen?" Jag tror den är intressant att relatera till de övriga svaren. Allra helst hade jag velat ha en frivillig möjlighet att kommentera varje svar, men den funktionen (att ha dubbla svarsmöjligheter på varje fråga) finns inte på Surveymonkey.

Om du vill att verktyget ska skapa fina cirkeldiagram, om du vill kunna ladda ner resultaten eller förfina dina sökningar när du analyserar materialet, eller om du vill kunna använda verktyget för att dela med dig av resultatet, så måste du betala för ett "pro"-konto.

Mmmm ... jag (och min skola) är "pank", men jag hade velat kunna göra mer!

1 kommentar:

Miia sa...

Tack för tipset! För några veckor sedan letade jag just efter en sån tjänst, när vi skulle göra utvärdering med eleverna. Bättre sent än aldrig!

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...