onsdag 1 december 2010

Först utvärdering, sedan redovisning

3d people and symbol Internet
Ja, nu har jag fixat och donat med mitt projektarbete ett slag. Som vanligt när jag har många bollar i luften samtidigt, har jag svårt att veta vad som är nästa steg att ta. Vilket ska bli mitt nästa "konstnummer"?! För att komma på rätt spår har jag valt att göra en inventering: vad har jag gjort och vad har jag kvar att göra? 

Detta har jag gjort:

1. Jag har bestämt mig för vad jag vill undersöka och gjort en planering av projektarbetet:

2. Jag har gjort en inventering av mina behov av digitala hjälpmedel:

3. Jag har tittat på vad styrdokumenten säger om digital kompetens

4. Jag har fördjupat mig i litteratur om digitala medier,
bland annat om hur man kan använda digitala verktyg för att skapa elevportfolios:
och hur man kan använda bloggar och wikis i undervisningen:

5. och jag har jämfört och värderat några vanliga digitala verktyg och kommit fram till att jag vill använda bloggar som bas för det mesta av det som vi jobbar med,  wikis och Google Docs som komplement främst för samarbetsskrivande och träning i hur verktygen fungerar och till mina självrättande kortfrågor vill jag använda verktyget Testmoz:

6. Jag har satt mina planer i verket och skapat bloggar och wikis och så har jag prövat Google docs tillsammans med elever.
De här länkarna kan du klicka på om du vill veta lite mer om vad vi gör i skolan:
NV08 läser Svenska B (en kursblogg med veckoplanering, information och uppgifter, med hjälp av kommentarsfunktionen kan eleverna också delta i diskussioner och svara på frågor)
Elever & lärare tipsar & diskuterar (en blogg där eleverna publicerar texter som de skrivit i grupp eller individuellt, bloggen används för att de lätt ska kunna läsa och kommentera varandras texter)
Vår egen wiki (i denna wiki har vi prövat att göra en materialbank med sådant material som inte är dagsfärskt och som man kan behöva hitta många gånger under sin gymnasietid, vi har också prövat på samarbetsskrivande)


Eleverna har även individuella bloggar (dessa bloggar använder de som ett slags portfolior, och så ger jag och utvalda kurskamrater respons på deras texter där).

Vad gäller google dokuments så har jag bara testat det en gång med en grupp elever. Detta behöver jag alltså utveckla mer i framtiden, men det har inte funnits utrymme för det i den kursen som jag jobbar med nu. Här har jag skrivit ett inlägg om mina än så länge magra erfarenheter:
http://cwasteson.blogspot.com/2010/06/google-docs-for-samarbete-och.html

Jag har successivt börjat bygga på en länksida som är tänkt att fungera som ett slags materialbank åt mig och mina elever:
Fröken Wastesons länksida.

7. Sååå ... nu borde det väl vara dags för utvärdering?! Eller har jag glömt något?

Oj, oj, oj. Detta tycker jag nog är den svåraste biten! Att utvärdera ett arbetssätt är inte lätt! Har du tips på frågor, sätt och/eller verktyg? Har du tips på vad man kan göra för att få så tillförlitliga resultat som möjligt? 


Eleverna har så mycket annat att göra nu i slutet av min kurs (det nationella provet i svenska tar massor av tid) och i slutet av terminen (alla lärare tycks nu vilja ha slutredovisningar på olika projekt - trots att inte alla kurser slutar till jul ) att jag inte kan förvänta mig att de ska ställa upp på långa intervjuer eller enkäter. Min utvärdering måste alltså vara såväl informationsrik som kort, tydlig och snabb att genomföra.


Jag är tacksam för all hjälp jag kan få!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...