måndag 28 mars 2011

Kollegahandledningskurs

I dag 28/3 har jag och flera kollegor från Simrishamns kommun varit i Lund på utbildning i Collega Coach. Här kommer några av mina reflektioner från dagen:


Om man vill börja med kollegahandledning och få den att bli en naturlig del av skolans verksamhet, tror jag man har mycket att vinna. Jag tror nämligen att när kollegahandledning fungerar som den är tänkt, får både den som blir handledd och den som handleds stora möjligheter att utvecklas och samtidigt roligt tillsammans. Kvaliteten på såväl innehåll som form kan höjas, gemenskapen stärkas och ämnesövergripande projekt underlättas. 


Men för att kollegahandledning ska kunna fungera i vardagen, krävs att tid avsätts för detta. Får inte handledaren och den som handleds särskild tid att förfoga över, kommer handledningen att riskera att bli sporadisk och läggas på is så fort som nationella prov, möten kring nya läroplaner, utvecklingssamtal och andra projekt stjäl vår uppmärksamhet. 

Så här berättar Kristina Thunberg ser det ut på Häggviksskolan i Sollentuna utanför Stockholm:
 • 2 lärare stöttar vars en lärare i 10 veckor,
 • det bygger på frivillighet om man vill bli handledd,
 • handledaren får 1 h nedsättning i undervisningen per vecka för handledning: att bland annat hjälpa till att planera, genomföra och utvärdera.
 • den handledda läraren får räkna det som fortbildningstid och får ca 1½ ledig dag i juni.


Handledarens arbete:
 • ansvar för struktur, boka tid och rum, hjälpa till att skapa mål, vara förberedd inför samtalet
 • ansvar för att det blir god kommunikation,
 • ansvar för dokumentation (både för att de inblandade har nytta av det själva i sitt arbete och för att man kan visa det för skolledningen)
 • stötta och uppmuntra under genomförandet
 • ge återkoppling och förslag till förbättringar, har eleverna och läraren nått sina mål, planera framtida aktiviteter,
 • visa exempel
 • ge förslag på e-resurser
 • bjuda på choklad ;-)

En av våra uppgifter under dagen var att vi skulle fundera över vad vi vill åstadkomma som kollegahandledare. Här kommer frågorna och mina tankar kring dem.

Vad ser jag som viktigast i min blivande roll som kollegahandledare?
 • Jag vill tillsammans med den lärare jag ska handleda, arbeta för att komma underfund med vilka behov han eller hon har i sina elevgrupper och ämnen och utgå från detta när jag försöker ge inspiration och tips, stöd och uppmuntran samt respons och när vi tillsammans reflekterar kring hur arbetssättet och/eller studiematerialen kan förbättras. 
 • Jag vill hjälpa till att komma på bra frågor, som kan leda arbetet framåt.


Vilket ansvar kommer jag att kunna ta?
 • Jag vill kunna lyssna, inspirera och ge stöd, men den handledda läraren måste själv ta det yttersta ansvaret för sin utveckling och för att undervisningen fungerar. Målsättningen är att den som handleds själv ska kunna ställa frågor och hitta svar. Jag hoppas kunna hjälpa till i den här processen.

Vilket syfte skulle jag kunna ha för handledning på min skola?
 • Målet är att vi ska använda IKT mer i undervisningen och att det ska ske på ett sådant sätt att det förstärker lärandet. Det ska alltså bara användas när det är motiverat, inte slentrianmässigt och i alla moment och allt man gör. Variation är viktigt, så det räcker inte att man använder PowerPoint på varje lektion. (Det är inte ens bra om man gör det.) 
 • Få kollegor att se att IKT varken behöver vara så svårt och tillkrånglat eller är magiskt och löser alla problem. IKT innebär kort och gott att vi får tillgång till nya verktyg som kan underlätta informationssökning, källhantering, diskussion och redovisning.
 • Skapa tillfällen att reflektera kring inte bara tillämpningen av tekniken, utan minst lika mycket kring lärande, metodik och didaktik. Samtalen kring tekniken kan fungera som en ingång till resonemangen kring de verkligt viktiga frågorna kring undervisningens vägar och mål.


Vilka utmaningar tror jag att jag kommer att möta?
 • Jag vill bli bra på att lyssna och på att utgå från den andra lärarens intressen och behov. Jag vill träna mig i att spegla, ställa förtydligande och utforskande frågor.
 • Ibland kan det vara bra att i handledningen tillsammans ställa sig frågan: Vad är det värsta som skulle kunna hända? Tack och lov brukar inte svaret bli så skrämmande! ;-)


Lästips:
Att leda lärande samtal av Hans-Åke Scherp (2009).

2 kommentarer:

Tina sa...

Ett jätteintressant blogginlägg som verkligen visar på hur handledning borde fungera. Ämnet är ju verkligen på tapen nu i o m 9A. Superpedagogerna skulle kunna lära sig en hel del av dig. Kanske bör du vara med nästa gång ;)
Jag har lagt ut ditt inlägg i vårt Fronterrum och hoppas på en debatt om lärarhandledning som jag verkligen tror på som en bra fortbildningsmetod. Vi har så mycket att lära av varandra.

charlotta wasteson sa...

Hehe ... nej superpegagog är jag i så fall bara i teorin. I praktiken är det betydligt svårare! ;-)
Ja, visst har vi mycket att lära av varandra! Jag lär mig av dig och våra kollegor och tillsammans skapar vi nätverk! Visst är det fint ordnat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...