torsdag 31 mars 2011

Hinder och möjligheter

Den tredje dagen på vår kollegahandledningskurs tipsade vi varandra om några olika material och verktyg som finns på nätet och som man kan ha nytta av i skolan. Vi talade också om vilka svårigheter som finns, till exempel tidsbrist, teknikproblem och samarbetssvårigheter.Följande frågor fick vi en stund att fundera kring och sedan diskuterade vi valfri punkt med en kollega från en annan skola. Det är bra, men svåra frågor och jag hann inte tänka till kring dem alla. Här kommer de i alla fall, tillsammans med de reflektioner jag hann få ner:

Hur kan kollegahandledning fungera på din arbetsplats?

Initial fas:

Vi nyblivna kollegahandledare kan börja med att inspirera och stötta varandra i vår vardag på ett mer systematiskt sätt. 
 • Om det syns att vi har lätt för att samarbeta och har roligt ihop med varandra och våra elever, kan det förhoppningsvis väcka en nyfikenhet och lust att delta. 
 • Om våra kollegor får se konkreta exempel på vad man kan göra och att det inte behöver vara så krångligt eller tekniskt krävande, kan det förhoppningsvis bidra till det mod som krävs för att man ska våga testa något nytt. 
 • Om vi tydligt kan visa att IKT inte på något vis står som en motsättning till ämneskunskaper eller till lärarledda och väl genomtänkta lektioner, kan det förhoppningsvis bidra till att man känner tillit.
Grupphandledning:
 • Till en början kan vi testa genom att planera gemensamma projekt inom gruppen. 
 • Vi kan börja med att fundera över vilka ämnen och elever vi skulle kunna samarbeta kring. 
 • Finns det några lärare utanför kollegahandledningsgruppen som vi kan få med oss i samarbetet? Vilka behov och intressen skulle de kunna ha?
 • Nästa steg kan vara att vi hjälper andra att planera sina samarbeten. Samarbeten kan bestå i att ämnesgrupper planerar sina kurser gemensamt och/eller av ämnesövergripande projekt.

Individuell handledning:
 • Den handledda läraren ska använda sin planeringstid och fortbildningstid.
 • Vi handledare är lediga från andra arbetslagsmöten för att jobba med detta.
 • Be den som vill handledas att ha förberett sig inför första mötet: till exempel vilka är dina behov och förväntningar? Vilka elever vill du jobba med? Vilka mål vill du jobba mot? Har du idéer kring hur du vill använda IKT i ditt projekt/din undervisning? Det är en fördel att de har hunnit tänka till lite, men det är bra om de inte hunnit för långt i sin planering: då kan det bli svårt att handleda eftersom den handledde redan har en klar (och kanske orealistisk) idé om vad han eller hon vill hinna genomföra.
 • Ett bra tips kan vara att be den handledda ta med sig ett arbetsområde som är centralt i någon av hans eller hennes kurser och utveckla detta, istället för att skapa allt nytt från grunden. Gör man så tror jag nämligen att det finns större chanser att den handledde läraren känner att utvecklingsarbetet är överkomligt i förhållande till den extra arbetsbelastning det innebär att tänka och lära nytt. Då tror jag att det är större chans att projektet kan leda till något bestående. 
Här kommer några fler frågor:

 • Vad behöver utvecklas?
 • Hur togs handledningsplanen emot på din skola?
 • Hur var responsen hos skolledningen?
 • Hur vill du locka lärare att delta?

 Hur ser det ut på din skola? Hur skulle du vilja att det såg ut?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...