fredag 18 mars 2011

Simrishamns skolor på nätet

På kursen Media, kommunikation och IT i pedagogisk verksamhet har Anna-Kerstin Winckler, som annars bland annat jobbar som IT-pedagog på Datastudion på Kärnhuset (eller med andra ord Skoldatateket i Halmstad kommun), gett oss i uppdrag att titta på några skolors hemsidor och kommentera dem. I dag tar jag därför reda på hur några skolor i min kommun sprider information och marknadsför sig på nätet. Här kan du ta del av mina iakttagelser och reflektioner:

På Simrishamns kommuns webbplats hittar jag en förteckning över allt grundskolor i Simrishamns kommun:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/adress-_och_telefonlista_/ Skolorna är indelade i tre skolenheter: Centrum, Nord och Syd. Här hittar jag webbadresserna till skolornas egna webbsidor.

Jag väljer att titta närmre på två skolor i enhet Centrum: Korsavadsskolan respektive Simrislundsskolan (där mina båda söner går). Men när jag klickar på länkarna till vardera skolas hemsida kommer jag till en sida som kräver att jag ska logga in.Vad har jag för inloggningsuppgifter?! Har jag inte befogenhet att se skolornas hemsidor? Det måste vara något fel, eller?

Jag försöker komma runt problemet genom att hitta andra, mer direkta vägar till hemsidorna eller andra webbplatser om skolorna som vänder sig till intresserade.

Jag letar i sidomenyn och hittar där valet Skolenhet Centrum. Där kan jag läsa skolenhet Centrums vision och vilka som leder verksamheten och kontaktuppgifter till bland annat administrationspersonalen:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/

Lite specifik information om Simrislundsskolan hittar jag här:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/skola-ar-f-6/

Specifik information om åk 5-6 på Korsavadsskolan hittar jag här:
http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/korsavadsskolan-skolar-3-6/

och om 7-9 på Korsavadsskolan:
http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/skola-ar-7-9/

Den första respektive den sista sidan, d.v.s. den om Simrislundsskolan och den om åk 7-9, tar upp vilka som är rektorer på skolan och kontaktuppgifter till bland annat skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och hur man hittar till skolan. Detta tycker jag är för magert. Som förälder vill jag veta mycket mer än lite floskler (förlåt, men det låter oftast lite klyschigt när skolor ska försöka tala om vad de står för) och kontaktuppgifter till några skolledare.

Jag vill ha något mer personligt och något som ger ett smakprov på verkligheten, något som inte är bara uttrycker skolans teori utan även visar på dess praktik.

Intressant och lite mer personligt blir det genom att åk 7-9 har en bild (vilket är den enda bilden på sidan) där det står att man är välkommen att läsa kinesiska, vilket enligt skolans webbsida är nyckeln till framtiden ...


Längre ner på sidan står det ett förtydligande:
Nytt och extra spännande 2010/2011: Vi har startat med kinesiska som alternativ när det gäller val av modernt språk i åk 7!
Sidan om årskurserna 5-6 tar upp vilka som arbetar närmast barnen: lärare, speciallärare, specialpedagoger och elevassistenter. Det gillar jag. Man får veta vad de heter och vad de har för titel. Däremot får man inga kontaktuppgifter eller uppgifter om vilka klasser de undervisar i. Det är synd. Men jag tycker ändå att denna sida är betydligt bättre än de två övriga.

Två av rektorerna har en sida där de presenterar sig:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/skola-ar-7-9/rektors-sida/. Den ena rektorn har dessutom en sida där han beskriver sitt pedagogiska ansvar som skolledare:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/grundskolor/skolenhet_centrum/skola-ar-7-9/rektors-sida/pedagogisk-ledare/. Där står vad han har ambitionen att göra (skrivet i maj 2010), men än så länge inget om vad han gjort. Den andra rektorn länkar till ett brev där hon bland annat förklarar att hon tycker att det är viktigt att alla i skolan bemöter varandra med respekt, att elever och lärare ska ha inflytande över och ansvar för hur de lägger upp sitt arbete och att skolan ska organiseras kring arbetslag och att undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov.

Gymnasiet har också en sida:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/gymnasieskola/. Där kan man bland annat läsa vilka utbildningar som erbjuds på skolan. Dessutom finns en länk (som fungerar) till skolans hemsida:  http://www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/gymnasieskola/osterlengymnasiet/. Där finns massor av material och det är tydligt att hemsidan både vänder sig till elever och deras föräldrar som redan går på skolan och till de ungdomar som funderar över vilken gymnasieskola de ska välja. Eftersom jag själv arbetar på gymnasiet stoppar jag lovordandet här innan ni hinner protestera mot jävsituationen. ;-)

Generellt är skolinformationen på kommunens sidor opersonlig och stereotyp och har jag inte några inloggningsuppgifter, kan jag endast komma åt gymnasiets hemsida. Det verkar som om allt ska passa in i kommunens mallar för hur webbsidor ska se ut. Kanske ser det enhetligt och professionellt ut, men det är också intetsägande och ointressantKanske skulle man kunna lösa det genom att skolorna länkade till andra mer personliga webbplatser där materialet uppdateras regelbundet och man visar upp delar av sin verksamhet?

Hur ser det ut i din kommun?

2 kommentarer:

Linda sa...

Hej!
Jag tycker att du har rätt i mycket av det du skriver. Men jag hade önskat att du klickat vidare till arbetslag söder under 7-9 för vi uppdaterar vår sida(även om det var ett tag sen nu) och låter även eleverna skriva texter om vad som händer i undervisningen. Fast även vi kan göra detta mycket bättre.

charlotta wasteson sa...

Hej Linda! Tack för ditt påpekande! Vad bra att ni är på gång! Det är ett bra initiativ att skapa en mer informativ hemsida, men vad jag kan se så sker det endast i lärarlag Söder. Att ni är det enda lärarlaget (och dessutom står sist i listan) gör det svårare att hitta dit.

Under er flik står mest om projekt som ligger utanför den ordinarie verksamheten och jag tycker att det är ännu bättre om skolorna vågar och kan öppna upp sina klassrum mer. Jag tror att potentiella elever och deras föräldrar inte är så intresserade av de tillrättalagda versionerna (som dessutom inte uppdateras så ofta, eftersom det inte riktigt finns tid för sånt i ordinarie verksamhet) utan vill hellre ha insyn direkt i den den ordinarie verksamheten. Eller vad tror du?

Om du är Linda som undervisar i SO på Korsavad, så har du ju gjort precis just så, d v s vågat öppna dörren till ditt klassrum, genom att lägga ut ditt kursmaterial på en blogg på nätet. Det är den typen av initiativ jag vill se mer av. Nu hittade jag en länk dit från hemsidan. Fint! Då kan kanske fler än dina elever och kollegor hitta dit? Hur har det funkat för dig att ha din öppna blogg? Har du fått positiva kommentarer och/eller stött på problem?

Visst vill man som förälder även se hur NO-lärare jobbar och språklärare och ... Hur ser det ut på din skola, är fler lärare på gång att öppna upp eller är du ensam i detta? Vad tycker dina kollegor i ditt och i andra arbetslag?

Vänliga hälsningar
Charlotta

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...