onsdag 16 mars 2011

Skapar du eget undervisningsmaterial?

Valentines DayVad ska du tänka på om du vill göra ett eget utbildningsmaterial ensam eller tillsammans med sina kollegor? Vem äger materialet? Kan du sälja det vidare till ett läromedelsföretag eller tillhör det din arbetsplats?

Lennart Andreasson berättar i en videoföreläsning i kursen Media, kommunikation och IT i pedagogisk verksamhet, att alla lärare som skapar utbildningsmaterial i sin tjänst automatiskt har ideell upphovsrätt till det som de skapat. (Detta gäller ju allt skapande oavsett yrke.) De på skolan som använder ditt material är alltså skyldiga att berätta att det är du som arbetat fram det. Du har dock inte möjlighet att kräva ersättning för att skolan använder materialet, utan skolan har fri nyttjanderätt. Gör du ditt material på ditt eget initiativ och på din fritid, så prata gärna med din arbetsgivare, så att det inte uppstår missförstånd kring vem som har den ekonomiska upphovsrätten. Detta kan särskilt vara av betydelse om du vill senare vill sälja ditt material till ett läromedelsföretag.

Vid högskolor och universitet gäller det så kallade lärarundantaget. Det innebär att de som arbetat fram ett material och tagit ansvar för produktionen av det, är rättighetsinnehavare för materialet. De verk som gjorts på eget initiativ tillfaller alltså den eller de lärare som skapat det. Detta gäller även om materialet skapats på arbetstid. Har man däremot blivit ombedd att göra materialet, tillhör materialet ens skola. För datorprogram gäller lite andra regler: de tillfaller normalt arbetsgivaren oavsett om de skapats på eget initiativ eller inte. En del lärosäten har dock frivilligt förhandlat bort detta undantag, vilket jag tror är mycket positivt för utvecklingen. Jag tror nämligen att lärarundantaget kan främja de anställdas kreativitet och visst behöver vi kreativa IT-människor i universitetsvärlden!

På så vis äger man som lärare oftast produkten av sitt eget arbete, även om ens arbetsgivare kan ha glädje av materialet så länge som man är anställd. Byter man arbetsplats kan man ta materialet (och rättigheterna att använda det) med sig. Man kan också sälja det till ett bokförlag.

Eftersom reglerna är lite olika i olika fall, så skulle jag prata med min arbetsgivare ifall jag funderade på att göra något lite större projekt.

厨师3D小人高清图片Skapar man ett material tillsammans med andra är det också viktigt att man tänker till kring vilka i gruppen det är som äger materialet. Är det den person som tagit initiativ och haft huvudansvaret för att det skulle bli gjort, är det arbetsplatsen eller är det alla som gjort uppgiften tillsammans? Gör man större projekt tillsammans kan det till och med vara klokt att skriva ett avtal kring detta. Ta till exempel upp det i ett mötesprotokoll.

***


Några fler tips ...

Är du administratör för en kursplattform, wiki, blogg eller annan webbplats, har du ansvar för innehållet där och måste plocka bort material som bryter mot lagen eller är olämpligt på andra sätt. Om någon skulle skriva kränkande saker om andra personer är du inte ansvarig för vad de skrivit, men du är ansvarig för att plocka bort det så fort som möjligt. Det handlar alltså om ett slags uppsiktsskyldighet av interaktiva webbplatser.

Upphovsrätten innebär att du måste be om lov innan du använder andras material. Det finns vissa undantag (den så kallade inskränkningslistan), bland annat att du får göra ett visst antal kopior för enskilt bruk. Det innebär att du får använda dem privat hemma, men inte att du får lägga ut materialet på en kurswebb (om du inte bett om lov först eller det framgår på materialet att det är tillåtet, till exempel med hjälp av en Creative Commons-licens).

Om du vill använda dina elevers uppsatser för att visa kommande elever, måste du först fråga om lov. Annars är det ett intrång i upphovsrätten. Ligger materialet redan öppet på nätet är det dock självklart att du kan använda det (precis som alla andra kan göra det), men då bör du länka till det, inte kopiera och klistra in det på andra ställen.

Den här filmen handlar om upphovsrättslagen och är gjord av KTH Learning Lab:


Juridiken i Internetåldern - Lärarfilmen from KTH LEARNING LAB on Vimeo.

Om du vill använda ett material som du har hittat till en av dina kurser, så ska du alltså fråga om du kan få använda det så som du har tänkt dig. Se till att du har en överenskommelse sparad till exempel via epost.

Detta är lite omständligt, så därför är det bra att känna till undantagen. Du har enligt filmen till exempel rätt att ta ett visst antal fotokopior, rätt att göra kurskompendier av material som är mer än 5 år, du kan använda dig av citaträtten och du kan sjunga eller citera på lektionstid utan att först fråga om du får använda materialet.

Du kan också komma runt problemet genom att lägga öppna länkar i ditt kursmaterial där du hänvisar dina elever till materialet på dess ursprungliga plats. Ligger det öppet på nätet, så kan dina elever ta del av det och eventuellt själva lagligt skapa kopior för enskilt bruk.

2 kommentarer:

Helen sa...

Mycket bra skrivet, tydligt och lättförståligt, och mycket viktigt i de processer som pågår på skolor runt om i Sverige. Jag har ofta reflekterat över att det finns så många lärare som inte delar med sig, de använder gärna material från andra men bidrar inte själva. Lite energitjuvar som jag ser det.
Jag gillar att dela med mig och tycker det är bra om man sedan kan få respons om materailet har fungerat eller om kollegan har ändrat, då kan ju jag ta del av ändringarna. Dela och ärligt bearbeta tycker jag är bra.

charlotta wasteson sa...

Bra synpunkt! Man bör tala om för någon om man använder hans eller hennes material och gärna ge respons på det. Då blir det mer fråga om ett givande och tagande ...

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...