söndag 27 mars 2011

Spoken word by Sarah Kay

Se, hör och njut här av en ung kvinna som kan retorik:Lägg märke till hennes intresseväckande inledning, rytm, träffande ordval och gester. Allt samverkar!

Dessutom talar hon om språkets kraft. Genom att vi formulerar oss, blir vi medvetna om våra tankar och känslor. Visst kan det låta bakvänt, men jag känner verkligen igen mig i detta. Ibland vet jag faktiskt inte alls vad jag har inom mig förrän jag fått det på pränt.

Att skriva blir ett sätt att skapa struktur, men inte bara det, utan det språk, de ord som jag får ner på papper eller i digital form hjälper mig att locka fram nya tankar och idéer. Tankar och idéer som jag inte visste att jag hade.

Jag vill att mina elever ska skriva så mycket att de får uppleva detta: hur skrivandet underlättar tänkandet, förstärker det och ibland till och med kan fungera som ett slags katalysator. Då kan de nå så mycket längre, längre än de ens kunde föreställa sig.

Sarah Kay berättar om sina tre steg i "Spoken word":

  1. Jag kan ge något till andra.
  2. Jag vill göra detta och jag gör det. Jag vill utvecklas, växa och våga ta risker. Jag vill dela med mig av det jag kommit att förstå.
  3. Jag kan göra något personligt av det. Jag utnyttjar mina tidigare erfarenheter och nyfikenhet för att försöka skapa något nytt.  

Hon berättar att Spoken word kan vara ett sätt att bearbeta sina tankar och känslor, men hon betonar att det också kan användas som ett sätt att underhålla, utbilda och inspirera andra.

För att få tonåringar att våga skriva poesi, så ger hon dem i uppdrag att skriva listor:

  • 10 saker som jag vet är sanna.
  • 10 saker jag skulle ha lärt mig vid det här laget.


Hon använder Spoken word till att få sina studenter att återupptäcka nyfikenheten, att använda sina upplevelser och skapa något eget utifrån dem, skapa historier som bara de kan berätta!

Visst finns det kraft i det här sättet att berätta! Kanske skulle vi kunna använda oss mer av det, även i den svenska skolan redan i dag? Vad tycker du? Blir du inspirerad?
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...