torsdag 17 mars 2011

Vilken upphovsrätt har våra elever?

In Thoughts in SnowLennart Andreasson berättar i en videoföreläsning i kursen Media, kommunikation och IT i pedagogisk verksamhet, att alla elever har både ideell och ekonomisk upphovsrätt till det som de skapar i skolan. Detta tänker vi nog inte så på så ofta.

Hur hanterar vi det?

Vad får det för konsekvenser?


Ja, vi borde ju till exempel fråga eleverna om det är ok att använda deras material som exempel på hur man kan lösa en viss uppgift ... Oftast gör vi väl det, men ibland vet vi kanske inte om att vi kan ha nytta av ett material förrän eleven har slutat på skolan ... Hur gör vi då? Kontaktar vi eleven i fråga innan vi använder det? Eller missar vi möjligheten att utnyttja materialet? Frågar vi eleverna generellt ("Är det ok att jag ibland visar en del av era material för andra elever?") eller frågar vi individuellt ("Är det ok att jag använder det här materialet av dig som exempel?").

Jag har löst en del av mitt problem med detta, genom att skapa en blogg där eleverna ombeds att lägga ut en del av sina redovisningar. Bloggen är sedan helt öppen för omvärlden. På så vis har framtida elever möjlighet att titta på tidigare arbeten. Vill jag hjälpa elever att hitta någon särskild redovisning, så länkar jag till den, istället för att kopiera och klistra in den på andra ställen. Då kommer jag runt problemet.

Hur gör du?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...