onsdag 1 september 2010

Val av verktyg - projektarb del 2b WIKIS

Wikis kan användas på flera sätt. De kan till exempel användas som webbplatser där en person lägger upp sitt material och kunnande. Detta är dock inte det vanliga, utan wikis används främst när många personer vill skapa ett innehåll tillsammans. Verktygets styrka ligger nämligen i att det lämpar sig så bra för samarbete!

Med inspiration från boken Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms (2009, s 55-69) av Richardson och Mark Wagners tabell på google docs Blogs, Wikis, Docs: Which is right for your lesson? A Comparison Table, har jag försökt punkta upp vad vi kan använda wikis till i skolan. De användningsområden som jag särskilt fastnat för är:

1. Material- och kunskapsbank
I en wiki kan lärare och elever gemensamt samla material och kunskap i form av texter, som bilder, filmer och ljud. De kan sedan fritt gå in och redigera och bygga vidare på varandras material. Via en diskussionssida kan de berätta hur de tänkt när de gjort ändringar och tillägg i materialet. De kan följa hur andra skribenter tänkt och diskutera presentationen och tolkningen av materialet. De kan också se hur materialet förändrats genom att klicka på "history".

2. Gemensamma lektionsanteckningar
Elever kan skriva in sina lektionsanteckningar i en gemensam kurswiki, så att alla på kursen kan läsa, lägga till och förbättra. På diskussionssidan kan eleverna diskutera materialet och de ändringar och tillägg som görs. Förändringar på wikin syns via funktionen "history".

3. Redovisning
Wikis passar utmärkt för redovisning av större temaarbeten i klassen och till grupparbeten. Det är, om man vill, dessutom lätt och smidigt att visa upp resultaten av elevernas arbete för elevernas andra lärare, skolledningen, elevernas föräldrar, syskon och vänner och för elever på andra skolor.

4. Samarbete och samlärande
Det är lätt att lära tillsammans och samarbeta kring gemensamma projekt, trots att såväl tid som rum skiljer en åt. Därför kan wikis fungera bra även när någon är sjuk och när elever och lärare vill samarbeta med andra skolors elever och lärare. Dessa samarbetspartners kan med fördel komma från helt andra förhållanden (till exempel från stad respektive landsbygd, olika länder eller till och med världsdelar, olika språk). Det kan till och med vara en fördel om de som jobbar kring ett projekt bor på olika tidszoner. En svaghet med Wikin är nämligen att den fungerar bäst om de som samarbetar kring ett projekt inte jobbar på samma material samtidigt. Om de jobbar samtidigt kan de riskera att skriva över varandras ändringar i materialet.

Kan du hjälpa mig att komma på fler användningsområden?

4 kommentarer:

b eric g sa...

det ser bra ut. jobba på!

charlotta wasteson sa...

Kämpa på! Kämpa på! Vi har långan väg att gå! ♪

charlotta wasteson sa...

Hurra det funkade!!! Såg ni noterna?! Fint eller hur!?
Jag hittade koden här:
http://www.htmlforums.com/html-xhtml/t-html-symbol-code-for-music-notes-85339.html
Man skriver: #9834 resp #9835 och så sätter man & före och ; efter. Kul!

Sajberkickis sa...

Tack för not-tipset, det hade jag missat.

PS Bra jobbat Charlotte! Du är ju nästan helt klar nu med projektarbetet, bara att sammanställa allt du skrivit och lägga till en diskussion.
Margareta :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...