onsdag 19 januari 2011

Datorn ger oss fler dokumentationsformer

Pudú [Updated]
När man arbetar med digitala verktyg kan man använda sig av fler dokumentationsformer än när man arbetar med pappersbaserade varianter. Man kan till exempel lägga in bild-, grafik-, ljud- och filmfiler. Enligt Dag Österlund, studierektor på institutionen för Interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet, blir det på så vis lättare att synliggöra mer praktiska och estetiska ämnen i stil med musik, idrott och slöjd.

Om det är lättare att dokumentera texter än andra typer av material, finns det stor risk att dessa värderas som viktigast. Kan vi hitta enkla sätt att regelbundet dokumentera även muntliga uppgifter tror jag därför att vi har vunnit mycket.

De digitala medierna gör det dessutom lättare att jobba med till exempel bild, film och teater, vilka alla ingår i det utvidgade textbegreppet. Vi får med hjälp av verktygen större möjligheter att uppfylla våra kursmål.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...