lördag 1 januari 2011

Lärdomar från Maines "ett till ett satsning"

I Skolverkets Omvärldsbloggen läste jag ett inlägg "Förnya undervisningen med varsin dator" av Stefan Pålsson om hur skolorna i Maine sedan 2002 satsat på en dator per lärare och elev från årskurs 7 (Maine Learning Technology Initiative).

Pålsson berättar också om Maine International Center for Digital Learning, som är ett forsknings- och utvecklingscenter som syftar till att forska och utveckla samarbeten med andra skolor, såväl inom som utom landet. En av dem som analyserat och utvärderat Maines satsning är Ruben Puentedura. Vid ett besök i Sverige berättade Puentedura om sina iakttagelser och slutsatser:

Det räcker inte att vi använder de digitala hjälpmedlen för att förstärka och komplettera  traditionell undervisning. Istället måste vi tänka om och tänka nytt. Vi ska gå från förmedling och läromedel, mot problemlösning och lärresuser. Läraren spelar fortfarande en viktig roll, men mer som handledare än som expert.Puentedura hävdar att utvecklingen vad gäller användandet av it i skolan kan delas in i fyra steg: ersättning, förstärkning, förändring och omdefiniering. Denna kan du läsa mer om här: http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf


Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...