torsdag 27 januari 2011

Sveriges IT-minister berättar om sina visioner för framtiden

På Svt.play kan du se och höra Sveriges IT-ministers visioner för framtiden:  http://www.ur.se/play/160900.

Några saker av det som Anna-Karin Hatt tar upp är:
  • Att några kan mycket teknik och köper de nyaste tekniska prylarna, är inte ett problem för de digitala analfabeterna. De nyfikna och tekniksugna testar och bekostar utvecklingen. Så småningom kommer de mest efterfrågade produkterna att bli billigare, mer användarvänliga och finnas i var mans och kvinnas hem.
  • Man ska skapa en bättre tillgänglighet via e-förvaltning.
  • Vi ska minska våra ekologiska fotavtryck.
  • Tekniken behöver bli mer användarvänlig.
  • Vårdens journalsystem måste kunna kommunicera med varandra, så att rätt läkare kan komma åt rätt information om oss oavsett var vi söker vård.
Hatt talar om det digitala innanförskapet, digital delaktighet och ser möjligheterna. Hon betonar att hon vill ha ett öppet Internet, där man fritt kan söka information och uttrycka sina åsikter. Staten kommer särskilt att satsa på projekt som främjar kunskap, tillväxt, jobb och miljö och som bekämpar utanförskapet.

Väldigt många svenskar använder i dag Internet regelbundet. När allt mer information och tjänster blir digitala, är det ett problem att inte alla har tillgång till dator och Internet. Ett utmaning är att försöka lösa detta. Hatt är mycket intresserad att följa hur man inom bland annat seniorverksamheter, bibliotek och studieförbund arbetar med att öka den digitala kompetensen i Sverige. Hon säger att målet är att det ska gå att koppla upp sig när och var som helst i Sverige och att man ska ha tillgång till minst 100 Mb bredbandshastighet överallt i Sverige till 2020.

Samtidigt betonar hon att alla måste ha ett starkt säkerhetstänk, att vi som individer har ett ansvar för vad vi lägger upp för personlig information om oss själva på Internet och att vi har ett ansvar för att skydda våra uppgifter med lösenord och så vidare. Sedan har de som sköter tjänsterna ett stort ansvar för att skydda sina tjänster mot intrång.

Bilden av Anna-Karin Hatt är hämtad från Wikimedia Commons och ligger under licensen Creative Commons (by).

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...