tisdag 11 januari 2011

Lärdomar från kurs i Digital kompetens vid KTH

Digital application

Nu börjar kursen närma sitt slut och jag tänkte kortfattat summera mina intryck av kursen. Sista inlämningsuppgiften är nämligen att vi ska ställa oss följande frågor:
  • Vad förväntade jag att lära mig?
  • Vad lärde jag mig egentligen? Mer eller mindre, och varför?
  • Hur väl lärde jag mig allt detta?
  • Vad är det nu som jag förstår/kan bäst av det jag lärt mig under kursens olika delar? Vad kan jag sämst?
  • Så vad händer nu? Vad ser jag som "nästa steg" i mitt lärande?
  • Vilka rekommendationer kan jag ge någon som funderar på att gå den här kursen?
Jag förväntade mig att jag skulle bli säkrare, mer medveten och mer rutinerad i mitt användande av digitala verktyg och det har jag blivit. Jag har lärt mig mycket och fått mycket praktisk träning.

Eftersom jag har fastnat för bloggverktyget - det lämpar sig så bra för mina behov i undervisningen i svenska på gymnasiet, är detta det verktyg jag lärt mig behärska bäst. Jag har även prövat Google dokuments och Wikispaces, men känner att jag fortfarande behöver pröva mig fram med dessa verktyg för att bli mer säker på deras potential. Varken mina elever eller jag har varit lika förtjusta i dessa verktygs möjligheter och detta beror delvis på att de inte lika väl svarar mot mina och mina elevers behov i skolan, men jag tror också att det beror på att jag inte riktigt lärt mig utnyttja dessas fulla potential. Jag behöver utforska dem mer och skapa uppgifter och arbetsförhållanden där man kan dra full nytta av att man kan skapa material tillsammans. En styrka är ju att man kan arbeta ihop oberoende av tid och rum. En svaghet är att man inte kan arbeta samtidigt med samma material om man inte sitter tillsammans och jobbar, för då riskerar man att förstöra varandras redigeringar. (Eleverna måste alltså komma överens med varandra så att de inte sitter hemma och jobbar med samma sida på Google dokuments eller på deras gemensamma wiki samtidigt.)

Kursmaterialet har varit mycket väl genomarbetat, kunnigt och intressant, och jag har lärt mig mycket av att gå igenom och bearbeta det för att passa mina syften och behov. Genom att följa kurskamraters arbeten har jag fått många värdefulla tips och inspiration. Kurskamraternas blogginlägg har blivit som konkreta exempel på kursens mer generella råd. 

Nästa steg för mig är att fortsätta utveckla min digitala kompetens genom att praktisera det jag lärt och fortsätta lära, allt eftersom nya behov och idéer uppstår. 


Jag tänker bli bra på det jag nu testat och som jag tror på och jag tänker fortsätta att nyfiket följa andra utbildares utveckling. Jag tänker försöka fortsätta följa kursmaterialets och mina kurskamraters utveckling och på så vis hoppas jag kunna hålla mig uppdaterad.

De som funderar på att gå kursen vill jag tipsa om att noga följa kurskamraternas bloggar och att kommentera dessa. Då blir studierna mycket mer lärorika, roliga och mer utvecklande! 


Lycka till!

2 kommentarer:

Linn sa...

Hej Charlotta, tack för din sammanfattning här. Jag tänkte hoppa på den här kursen i sommar. Innan dess så blir det nog http://cck11.mooc.ca/. Kan inte låta bli:) (Vilket fint projektarbete du gjort!)

charlotta wasteson sa...

Hej Linn! Jag har lärt mig massor av att följa dig och jag hoppas att vi kommer att fortsätta ses även efter avslutade kurser. Kanske kommer vi till och med att träffas "away from keyboard" som kollegor en dag? Önskar dig allt gott!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...