fredag 21 januari 2011

Digitaliseringen kan innebära ökad tillgänglighet

Tack vare digitaliseringen kan man lättare att göra kopior på sina material eller ha det tillgängligt på webben. På så vis kan flera personer titta på samma material samtidigt. 
Young digital nativeDet blir alltså enklare för lärare och handledare att ge kontinuerlig respons och elevernas föräldrar kan få ökad insyn i sina barns utbildning och utveckling.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...