måndag 31 januari 2011

Språkens släktskap

Jag funderar över när och hur man kan använda sig av skärminspelningar i undervisningen. Vilket är till exempel lättast att ta till sig: den här skärminspelningen eller texten?Jag tycker att det är svårt att läsa på ett naturligt och lyssnarvänligt sätt. Naturligtvis vore det bättre att tala fritt ur hjärtat, men det är också svårt. Om träning ger färdighet, så kanske jag så småningom kan ha nytta av att göra den här typen av material?

Här kommer motsvarande text:

Det är svårt att i dag se vilka språk som är släkt med varandra, eller hur? Jag menar: vi svenskar har ju lånat massor av ord från andra språk och de har lånat en hel del ord från oss. När vi på medeltiden importerade en religion så följde det till exempel med en massa nya ord, bland andra "kyrka" och "altare".

Church Exterior
På samma sätt har det följt med ord när vi handlat, krigat och importerat ledare, kulturer och tekniska uppfinningar.

Om det nu är så svårt - hur kan man då forska kring detta? Vad stödjer man sin forskning på?

Jo, man kan studera ord som man anser är grundläggande för varje språk. Ord som man tror måste finnas tidigt i ett språk, det vill säga redan innan man börjar resa långt bort för att handla och kriga med andra folk. Dessa ord kallas arvord och kan till exempel handla om släktskap mellan individer.

Här kommer några sådana ord som jag hittat i en jämförande tabell i Wikipedia:
I tabellen har man jämfört ord som kommer från det vi i dag kallar indoeuropeiska språk.

Ett annat sätt att hitta släktskap är att systematiskt jämföra flera tusen år gamla skrifter med varandra. Då kan man se hur språken såg ut för länge sedan och leta likheter och skillnader mellan dem. Vid sådana här studier har forskare funnit att latinet och antikens grekiska har stora likheter med sanskrit som är ett gammalt indiskt skriftspråk och Indiens motsvarighet till latinet. Det verkar alltså som om alla dessa språk är släkt med varandra.

Då kan man ju fråga sig var deras gemensamma ursprung funnits och hur man kan ta reda på detta?

Ja, det är ju inte heller en lätt fråga, men många forskare tror att indoeuropeiskan har sitt ursprung i ett område vid Svarta havet och att språket följt med då folkgrupper därifrån vandrat väster- och söderut ca 4000 -1000 f Kr, se illustrationen från Wikimedia Commons (CC by, sa):


Man har genom forskning kunnat visa att människorna flyttat på sig i de här riktningarna och då är det rimligt att anta att de tagit sitt språk med sig.

Posted by Picasa


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...