onsdag 26 januari 2011

Vi lär av varandra och med varandra hela livet!

I den här filmen får du några konkreta exempel på vilka möjligheter som datorn och Internet skapat:Filmen tar också särskilt fasta på att vi lär hela livet.

Professor Stephen Heppel, som du såg i filmen, deltog även i BETT 2011 i London. Där passade Margareta Hellström, KTH, på att intervjua honom kring framtidens lärande. Bland annat säger Heppel att läraryrket och livet i övrigt i framtiden kommer att vara ännu mer fullt av överraskningar. Han hävdar också att läraryrket kommer att bli ännu roligare:Jag håller med. Vi lär varandra, av varandra och med varandra livet ut! Det är det som kallas för det livslånga lärandet och det är det (tillsammans med trygghet, kärlek och vänskap) som ger våra liv mening.

Hur väl vi lyckas förmedla detta till våra elever är avgörande för vår framtid!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...