tisdag 25 januari 2011

Mediepedagogik och demokrati

democracy's chorus
Jag hittade denna haiku på Flickr när jag letade efter en bild som skulle kunna illustrera begreppet "demokrati". Visst är den fin!?

Demokratin fungerar bäst när vi alla deltar!

Hur får vi då alla att vilja och kunna delta, att vilja och kunna sjunga med i "demokrati-kören"?
***

På vilka sätt kan man hävda att arbetet med mediepedagogik i skolan handlar om demokrati? undrade Lars Johnsson på kursen Media, Kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet A, 7,5 hp vid Halmstad högskola.

Ja, det var en intressant fråga. Anser Johnsson att mediepedagogiken kan bidra till ett demokratiskt samhälle?

Först måste jag ta reda på vad Johnsson menar med mediepedaogik. Han utgår från boken Medieresor av Kerstin Olson och Cecilia Boreson, 2004, så jag söker mitt svar i den. Så här säger Thomas Koppfeldt, professor i "Media Estetik Pedagogik" vid Dramatiska Institutet, om mediepedagogik i bokens första kapitel:

"Mediepedagogik innebär att undervisa med medier, om medier samt i viss mån för medier. /.../ Även om huvudmålet inte är att träna elever till en mediemarknad, är grundtanken att demokrati och yttrandefrihet främjas om fler kan hantera medieuttrycken. "

Det stämmer väl med mina tankar. Om elever får pröva på att skapa olika medier själva, tror jag att de lättare kan förstå förutsättningarna för dem.

Då är frågan vad som menas med medier. Är det bara tv, radio och tidningar? Nej, Koppfeldt verkar med medier syfta på "det utvidgade textbegreppet" och i detta lägger han in rörlig bild, stillbild, ljud, musik och text.

抱着小孩的3D小人高清图片-1Jag vill skjuta in att digitala medier och sociala medier av olika slag har gjort det så mycket enklare för oss att dela med oss av våra kunskaper och vårt skapande, av våra filmer, bilder, ljudfiler och texter, och att diskutera med varandra. Tillsammans med allt mer användarvänliga programvaror har detta gjort att vi i dag förhållandevis lätt kan samarbeta, lära av varandra och med varandra, och vara kreativa och inspirera varandra.

Alltså: hur kan användning, analys och produktion av bilder, filmer, ljud, musik och text bidra till att skapa bättre förutsättningar för demokratin? Och hur kan vi dra fördel av de nya möjligheter som de digitala verktygen skapar?

Efter en del funderande kom jag fram till att följande är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv:
  • Att kunna använda sig av Internet för att söka information och att lära sig mer avancerade sökstrategier än att bara googla och ta de första träffarna man får, är en viktig färdighet vi bör jobba med i skolan.
  • Att lära sig att granska sina källor på ett mer systematiskt sätt (så kallad källkritik) är en annan sådan viktig färdighet.
  • Att ge alla elever tillgång till digital teknik och att utveckla deras digitala kompetens är likaså viktigt. Skillnaderna mellan de som har och inte har och de som kan och inte kan, riskerar annars att bli stora. Jag tror till och med att bara de som har och kan kommer att ha möjlighet att i framtiden aktivt delta i samhället.
  • Att kunna producera egna bilder, filmer, ljudfiler och texter, är en viktig övning i digital kompetens. Genom att producera blir vi mer medvetna om de olika mediernas förutsättningar och vi får lättare att analysera och reflektera kring även andras verk. Vi blir helt enkelt mer medvetna. 
3d people partner.Genom att producera tror jag att vi blir mer kompetenta och medvetna konsumenter. Det finns också större chans att vi känner oss engagerade och berörda av det som händer runt omkring oss och att vi reagerar och agerar när vi tycker att det behövs. Vi blir en del av samhället och ju fler som blir det, desto mer demokratiskt blir vårt samhälle.

Vilka är dina tankar kring mediepedagogik och demokrati? Behöver vi träna våra elever i mediepedagogik för att göra dem demokratiskt sinnade (vilja vara en del av demokratin) och behöver de träna sig i detta för att kunna delta i demokratin?

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...