fredag 14 januari 2011

Några personliga erfarenheter av IKT i undervisningen

För lite drygt ett år sedan använde jag i stort sätt bara Internet och datorn för e-post, digitala bilder, ordbehandling och informationssökning. Men när jag i en kurs i lärarlyftet läste Will Richardssons bok Blogs, wikis, podcasts and other powerful web tools for classrooms (2009), såg jag mängder av nya möjligheter. Min nyfikenhet väcktes och jag sökte kollegor som arbetade med liknande saker. Jag fann förebilder och nätverk framför allt via twitter och olika bloggar. På så vis kunde jag söka stöd och jag hade möjlighet att ställa frågor och få tips. Detta gjorde det lättare att våga pröva nya verktyg och metoder. Några månader senare kom jag in på kursen LC100N Digital kompentens och fick handledare och kurskamrater som jag kunde inspireras av och bolla idéer med. Jag hade visserligen ingen arbetstid avsatt för kompetensutveckling inom IKT, men jag hade stöd av mina skolledare och jag hade möjlighet att studera på fritiden.

3d people and symbol Internet
Mina elever och jag hade god tillgång till datorer, både i skolan och hemmen, och eleverna var förhållandevis datorvana även om de mest använde datorn för informationssökning, ordbehandling, epost, Facebook och liknande. Min akilleshäl blev att det trådlösa nätverket på skolan fungerade bristfälligt under hela den första terminen med eleverna och det skapade mycket frustration.

Det är lätt att tro att alla elever välkomnar en ökad datoranvändning i skolan, men detta är inte min erfarenhet. En del elever är rädda för att de ska behöva ägna tid åt att lära sig nya verktyg och färdigheter och att tekniska problem ska stjäla tid från “ämnet”. I viss mån är oron välbefogad. Även om eleverna är någorlunda datorvana tar det tid att registrera konton, klicka på bekräftelselänkar, skicka e-postmeddelanden, ladda upp texter på webben etc. och ibland krånglar det. Kanske särskilt när många elever ska försöka göra samma sak på webben samtidigt?

De elever som inte var förtjusta i att använda datorn i sin utbildning, ungefär 5 elever i en klass på 28, fick ett tungt argument för sin sak när nätverket inte visade sig räcka för oss. Även de elever som var mer positiva till datoranvändningen blev frustrerade över att så mycket värdefull undervisningstid förlorades varje gång vi skulle logga in på datorerna och när vi skulle surfa på ett segt internet. Under elevernas andra termin på kursen förbättrades nätverket väsentligt, samtidigt som deras digitala kompetens blivit högre. Mindre tid behövde läggas på tekniskt strul och de hade vant sig vid arbetsmetoderna. Då blev de negativa elevernas motstånd mindre.

3d people partner.
Jag mötte initialt en hel del motgångar, särskilt vad gäller att motivera eleverna att använda tekniken, men verktygen har öppnat upp för många fler möjligheter att göra undervisningen varierad och jag har i dag större möjligheter att få in "det utvidgade textbegreppet" i mina kurser. Fördelarna med att använda informations- och kommunikationsteknik överväger!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...