torsdag 30 september 2010

Vad har datorn som inte jag har?!

Det kan kännas grymt att som lärare bli utkonkurrerad av datorer och jag frågar mig: ”Vad har datorn som inte jag har?!” Så här svarar Bodil Jönsson i boken Vi lär som vi lever (2008, ”Datorns attraktionskraft”, s 62-63):
  • Datorn ger snabbare belöningar. Den kan ge direkt respons och på ett mycket påtagligt sätt visa framstegen.
  • Datorn är konsekvent och blir aldrig irriterad.
  • Datorn har aldrig bråttom och tar sig alltid tid.

Finns det då ingenting som jag kan bättre?!

För att riktigt vrida om kniven fortsätter Jönsson på detta tema under rubriken ”Klämd mellan två sköldar” (s 72-75). Där redovisar hon en undersökning som hon gjort och listar 12 skäl till varför datorer är så populära . Mer om denna undersökning kan du läsa här: ”Datorns attraktionskraft”.

Hur ska vi lärare ta upp kampen? Hur gör du?

Jag tror att det inte handlar om att vinna eller försvinna, utan att dra nytta av datorns attraktionskraft och försöka komplettera med sin egen! Som lärare är vi ju i alla fall mänskliga! ;-)

PS. Visst är bilderna fina?! Den första bilden heter "Pudú Introducing OLPC". OLPC står för One Laptop Per Child och är en skolkampanj i Chile. Den andra bilden heter "Pudú and Laptop Outdoors". Båda bilderna är skapade av Lizette Greco CC (by, nc,sa). 

3 kommentarer:

robertogreco sa...

Hej, Charlotta!

I'm Lizette's husband, and I'm also a teacher in a school with a one-to-one laptop program. My comment here is based on Google's translation of your post because, sadly, while my grandmother was Swedish, I do not know much of the language.

So, to answer your question, here is some of what I think a human teacher offers that no computer can:

1. Conversation: Some of the most import learning comes through conversation. Even on a computer, the most valuable interactions I have are with other humans who just happen to be scattered across the globe.

2. Human frailty: A student needs examples of human struggles — how to interact with other humans, how to manage one's emotions, how to respond to failure, how to be empathetic, etc.

3. Full-sensory engagement: I have yet to encounter a computer that can regularly allow me to experience smells, tastes, textures, touch, warmth and coldness.

All that said, having computers in the classroom has enhanced my interactions with my students, allowed me to better model my process of learning, and bring a greater swath of humanity into the classroom.

If you are interested, I’ve written more about my experience with our laptop program and my thoughts on education. You can also find my class blogs here, here, and here.

All the best, from San Diego!

charlotta wasteson sa...

Thank You for Your answer! I loved your wifes work and now I got very curious about your blogs. I will have a look at them tomorrow.

Thank you for sharing! "Sharing is caring!"

charlotta wasteson sa...

Thank you Roberto Greco for your comment and all the links! They were great! :D

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...