fredag 6 januari 2012

Använd skolornas form för att förstärka innehållet

På 70-talet började man bygga en ny typ av skolor.

Thomas Jefferson High School - Entrance

"Arkitekter och myndigheter vände sig mot de gamla så kallade "skolpalatsen" som vanligen hade pampiga trappor och entréer. De sades vara auktoritära och leda till att eleverna kände sig små.    
Istället satte man igång att bygga skolor som saknade tydliga entréer. Därigenom skulle människorna växa, sades det. Men resultatet blev motsatsen. Man visste inte riktigt var man befann sig eller var skolan började och slutade." (Ohrlander Den gudarna älskar, 2009, s 118f).

Nog påverkar formen innehållet och vice versa.  Jag tror inte att de nya skolbyggnaderna har hjälpt till att visa att kunskap ger makt och att skolan spelar en betydelsefull roll i samhället.

Hur bör framtidens skolor se ut om vi vill använda lokalerna för att understryka det vi anser är viktigt?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...