måndag 30 januari 2012

Ett lärande bortom tid och rum med hjälp av sociala medier

so-many-social-networksMark J.W. Lee och Catherine McLoughli har skrivit i mycket positiva ordalag om de sociala mediernas potential i distansundervisningen ("Beyond Distance and Time Constraints: Applying Social Networking Tools and Web 2.0 Approaches in Distance Education", publicerad i Veletsianos bok Emerging Technologies, 2010, s 74). Här kommer några exempel på de möjligheter som de tar upp:

Man kan skapa sociala nätverk där man bland annat kan lära känna såväl andra som sig själv lite bättre, känna gemenskap, ställa frågor, diskutera, testa sina idéer och utveckla sina tankar och sin sociala kompetens:
"Social networking /.../ enable the creation of social capital, which refers to the capacity of people to build links and call upon others to help, test, and confirm ideas and co-create knowledge. This concept is essential to understanding why connectivity is important in distance education. The building blocks of social capital are similar to the requirements for social presence and require trust, engagement, connection, openness to others’ views, and a willingness to collaborate and share ideas. Social software tools allow individuals to acquire both social and communicative skills, and at the same time become engaged in the architecture of participation of Web 2.0. Using these tools, users engage in informal learning and creative, expressive forms of behaviour and identity seeking, while developing a range of digital literacies." 
Social Media Landscape


Man har möjlighet att, tillsammans och bortom tid och rum, skapa och dela med sig av nytt material och nya kunskaper:
"Web 2.0 emphasizes the pre-eminence of content creation over content consumption, whereby learners can create, assemble, organize, and share content to meet their own needs and those of others. Open content initiatives and copyright models such as Creative Commons (2008) are helping fuel the growth of learner-generated content and changing the old paradigm of distance education to give learners more autonomy and scope for creativity. Wikis and other collaborative writing tools enable distributed individuals to work together to generate new knowledge through an open editing and review structure."
Utifrån sina egna intressen och behov kan man enkelt söka kunskaper från olika källor och göra egna sammanställningar som svarar mot ens egna eller kollegors intressen och behov:
"The large uptake of RSS, as well as related technologies such as podcasting and vodcasting, is indicative of a move to collecting material from many sources and making it available for personal needs. Hilton (2006) describes these technologies as part of a move from “producer push” to “demand pull,” whereby students are now accustomed to obtaining and consuming content “on demand.” There are also trends towards the unbundling of content (Hilton, 2006) and the rise of “micro-content” (Lindner, 2005, 2006; Leene, 2005), i.e., digital content in small fragments that are loosely connected and which can be “mashed-up,” re-mixed, and re-formulated by individuals to produce new patterns, images, and interpretations."
CC as in Clone1 & Clone2Om vi som lärare och elever använder oss av sociala medier i vårt arbete, innebär det alltså att vi automatiskt blir både konsumenter och producenter av kursens studiematerial. Inte illa, eller hur?!


2 kommentarer:

Wartem sa...

Frågan är vilken roll läraren har i framtiden och om det kommer finnas kvar fysiska möten i teoretisk undervisning, det kanske inte behövs när eleverna lärt sig läsa och skriva. Lärarens roll efter grundskolenivå blir kanske istället att enbart svara på frågor på webben i olika forum. Exempelvis uppmana till och styra upp diskussioner samt skapa olika aktiviteter.

charlotta wasteson sa...

Men på de kurser jag läst på distans har lärarna alltid haft svårt för att skapa en social gemenskap, livliga diskussioner och en samhörighet som motiverar. På en del kurser har anomymiteten och bristen på social interaktion blivit som en negativ spiral där deltagarna blivit allt mer passiva ju längre kursen fortskridit. Det är inte lätt att motivera kursdeltagare som läser på distans och avhoppen är fler ... Skälen till detta behöver dock inte bara vara brist på motivation, utan kan till exempel även vara brist på tid, läsa på distans kan man ju göra vid sidan av jobb, familj och alla möjliga andra plikter som kanske så småningom sätter käppar i studiehjulet. ;-) Vad jag ville komma fram till är att det finns en mängd svårigheter att övervinna om man ska satsa på distansstudier i stor skala ... Du har rätt i att distansläraren kan styra upp kurserna mycket genom att aktivt delta i och övervaka och inspirera till kursaktiviteterna och fördelen med skriftliga samtal är att läraren kan se vilka elever som bidrar och med vad de bidrar. Det är alltså till exempel svårare för elever att åka snålskjuts på andra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...