söndag 29 januari 2012

Några ord om Väsby Nya Gymnasium

Väsbys nya gymnasiums rektor Birgitta TrolinRektor för Väsbys Nya Gymnasium, Birgitta Trolin, berättade att man hittade mögel i den Upplands Väsbys tidigare gymnasieskola Vilunda. När det visade sig att den inte gick att bygga om, valde man att istället byggda ett multihus för 500 miljoner kronor. Detta skulle bland annat rymma den nya gymnasieskolan. Målsättningen var att få eleverna att stanna i Upplands Väsby. I dagsläget har man drygt 400 elever, men man har plats för ungefär dubbelt så många.

Man har arbetat fram en gemensam värdegrund:
  • det ska vara en kvalificerad utbildn med tydliga och höga förväntningar och krav och modern teknik,
  • det ska vara en skola på ”riktigt”, vilket har lett till samarbeten med näringslivet t ex Antonia Ax:son Johnsson, universitet och högskola t ex KTH,
  • undervisningen ska vara elevfokuserad,
  • man ska ha en god studiemiljö och
  • eleverna ska känna delaktivitet.

It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well.
På skolans väggar finns en mängd citat i form av ordspråk och levnadsråd. Trolin berättar att i centrum för skolans arbete står devisen ”Hjärnan vill ha roligt” - man ska få nya upplevelser, använda sina kunskaper, dra slutsatser, experimentera … - och man ska tänka på att eleverna ställer sig frågan: "What´s in it for me?". De behöver känna att det är meningsfullt för dem.


Enliga Trolin har man, när man byggt skolan, tagit fasta på att olika elever har olika lärstilar. Därför ser de olika lokalerna väldigt olika ut. Det finns olika typer av aulor, klassrum, grupprum och öppna studieytor. Undervisningen ska bestå av 10% föreläsningar/ genomgångar, 70% aktivt arbete och 20% sokratiska samtal. För att kunna uppnå detta arbetar lärarna 8 timmar mer per vecka med eleverna. Dessutom har lärarna gått utbildning i hur man leder sokratiska samtal.

Skolan använder sig av en lärportal och deltar fullt ut i Microsofts "Inovativa skolprogrammet", vilket innebär att man har bl a Kodu, Digi Girlz, Student Helpdesk, etc.
DSC_2036DSC_2040Skolan är tänkt att bilda ett Campus Väsby med kultur, vetenskap och idrott och elever som har specialintressen ska kunna skapa filmklubb, innebandyklubb etc och få låna lokalerna gratis efter skoltid.

Skolan är ung. Vid starten förra året hade man 4 klasser: 2 klasser i samhällsvetenskapliga programmet, 1 klass som gick naturvetenskapliga programmet och i klass som gick teknikprogrammet. Man varvade storföreläsningar med smågrupper och jobbade en gång i veckan med ett schemabrytande projekt, till vilken alla kurser hade avstått tid.

DSC_2043Ett exempel på ett sådan projekt var "Projekt 2035". Det pågick i sex veckor med 2 h/veckan.  Som samlingsplats för sitt arbete använde man Ning, vilket kostade lite men gjorde att man kunde arbeta slutet inom gruppen. Tanken var att eleverna skulle se sig själva år 2035 – vad gör de då, var bor de, etc.

Lärarna introducerade projektet genom att gå tillbaka i tiden till 1980-talet och man hade klippt ihop filmsnuttar från Youtube och lagt på lite förklarande och humoristiska texter. Man tittade också på ett avsnitt av tv-serien ”Våra vänners liv”. Eleverna redigerade bilder på sig själva så att de såg betydligt äldre ut och de fantiserade om hur deras liv skulle se ut, om de hade familj och arbete. I samband med kursen idrott och hälsa fick de göra hälsotester och blogga om sin hälsa som vuxna 40-åringar. För att träna sig i samhällskunskap och ekonomi fick de göra privatekonomiska budgetar och köpa bostäder och de använde sig av bl a webbplatserna Hemnet, Koll på cashen och Konsumentverket. De fick också söka arbeten genom att skriva CV och göra film där de presenterade sig själva. Som en tänkvärd avslutning på projektet arrangerade man en klassåterträff . I samband med detta tittade man på delar av filmen Klassfesten och diskuterade hur lätt eller svårt det kan vara att bryta gamla invanda roller och mönster.

Varje kurs examinerades för sig genom inlämnade uppgifter på Ning. Deltagande lärare var Maria Ågren, elevhälsan o matte/kemi, Ulrika Zakrisson, samhällskunskap, och Daniel Johansson (idrottslärare).
Så här marknadsför skolan sig på YouTube:

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...