torsdag 26 januari 2012

Vi kan hjälpas åt att vaska fram guldkornen i den stora teknikfloden

Terry Anderson skriver i "Theories for Learning with Emerging Technologies" (kap 2 i Veletsianos bok Emerging Technologies) att han velat ta fram en teoretisk grund att stå på för att hjälpa lärare att välja lämpliga verktyg bland de framväxande teknologierna:

"the mere fact that a technology is popular for personal or business use provides little evidence that it will be useful in educational contexts. In addition, I was worried (and still am) that the adoption of any new technology, in traditional contexts, is hard work, often disruptive, and will likely have unanticipated consequences. Thus, I was searching for theoretical constructs to guide interventions." (2010, s 24)
Jag håller med och tycker att det är en bra ansats att försöka teoretisera kring hur vi lär oss med hjälp av teknik. Det är verkligen inte så att teknik som är populär utanför skolan behöver göra skolarbetet lättare eller bättre och det tar mycket tid för varje lärare att upptäcka, undersöka och utveckla nya metoder för att kunna utnyttja den rika floran av nya program och verktyg.

gold cast barAllt nytt som glimmar är inte guld, men om vi tänker igenom vad det är som är kärnan i vår undervisning, vad det är vi verkligen vill träna och därmed vilka funktioner hos verktygen vi verkligen är ute efter, då tror jag vi har kommit en bra bit på vägen och då tror jag att vi lättare kan vaska fram guldkornen i den stora teknikfloden.

Äsch, det var nog lite fånigt bildspråk där, men vad jag vill komma fram till är att kan vi hjälpas åt att hitta välfungerande verktyg och metoder och försöka förstå vad det är som gör dem bra, så har vi mycket att vinna.

2 kommentarer:

Wartem sa...

Jag håller med. Det är viktigt att man verkligen tar reda på om verktyget passar innan man börjar använda det. Och när man väl använder det ska man med jämna mellanrum utvärdera verktyget verkan på undervisningen och se över om det fortfarande är aktuellt och tillräckligt bra för att ha en plats i undervisningen.

charlotta wasteson sa...

Det är sant att man behöver utvärdera sitt arbete och verktygen/arbetsformerna kontinuerligt! Det är nog lätt att man fastnar för ett verktyg/en arbetsform och sedan håller fast vid den även efter att behoven förändrats i kursen och även efter att det kommit nya och ännu bättre verktyg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...