tisdag 31 januari 2012

Några svåra frågor kring dagens utbildning

question mark ?
På Kerstins blogg pleelle läste jag en lista över frågor som hon tycker att 

"lärare behöver ta ställning till för att hantera komplexiteten i det nya lärandet:
 • Hur följer vi den röda tråden utan att begränsa lärprocessen?
 • Vilka nya (kompetens)krav ställer nya arbetsformer på våra elever? Vems uppgift är det att de t.ex. ska förvärva informationskompetens, teknisk kompetens, webb-social kompetens…Allt detta ryms inte i en lärarens undervisning. Hur samarbetar man om det på skolan?
 • Hur tillgodoser vi deltagares olika lärstilar och behov? T.ex. frihet vs. struktur, trygghetsbehov vs. lärande på egen hand, lärande i små portioner vs lärande i stora drag.  
 • Hur håller vi ihop gruppen – gruppen vs. individen vs. grupper utanför klassrummet?
 • Hur bedöms arbetsinsatser och resultat?
 • Hur läggs konkreta arbetspass upp? Detaljplanering (mål, metod, tid, resurser)
 • Hur stämmer processen och resultaten med kursplan/styrdokument? Risken är att eleverna lära sig en himla massa – men missar kursmålet.
 • Hur håller vi arbetet för eleverna inom en rimlig tidsram?
 • Hur får vi en hållbar arbetssituation för läraren?
 • Vilka verktyg, uppgifter, innehåll ska vara gemensamma och vilka är individuella?
 • Hur stödjer och följer läraren elevernas arbete utanför (det virtuella) klassrummet? Hur vet man att de jobbar? Hur vet man när de behöver hjälp?
 • Hur hanterar vi olika digital kompetens och utrustning?
 • Hur hanterar lärarna situationen att de inte behärskar alla eventuella komponenter i sina elevers PLE?"
Detta tyckte jag var bra frågor att fundera kring.

Du kan läsa inlägget i sin helhet här: http://peellee.wordpress.com/2012/01/15/188


4 kommentarer:

IngridJ sa...

Jag kämpar just med en hel del av de här frågorna. Vi har kört igång vissa kurser som distanskurser på 10 veckor.
Styrning behövs men hur mycket?(eleverna får veckouppgifter som vi kommenterar), diskussion behövs, hur får vi dem aktiva? (frågor i konferens och blogg), har eleverna och vi lärare de den digitala kompetens och den tekniska support som behövs?
Jag ska läsa hela inlägget du hänvisar till.

charlotta wasteson sa...

Lycka till med ert projekt! Jag tror att man måste sätta upp riktlinjer för hur många frågor eller kommentarer varje kursdeltagare måste ställa till sina kurskamrater (och svara på) om man vill få fram en diskussioner i olika typer av forum eller bloggar eller vad det nu kan vara. Annars verkar många studenter strunta i att försöka få igång diskussioner och därmed sällan tvingas fördjupa sina resonemang. Kanske bör man även ställa som krav att eleverna ska svara på lärarnas respons? En sak som jag själv måste tänka på är att nu när jag fått verktyg att se diskussioner och försöka styra dem och därmed också fått en chans att "tvinga" fram dem, då tar också uppgifterna längre tid och eleverna behöver alltså få mer tid till sitt förfogande. Vad som är lagom är svårt att veta ... Det är dessutom så otroligt individuellt.

Lycka till som sagt! Jag hoppas kunna läsa på din blogg hur arbetet framskrider. :)

Vänliga hälsningar
Charlotta

Wartem sa...

Kurser via nätet tror jag på. Istället för att ha ungefär samma kurs på flera skolor så är det bättre att slå ihop dem och utarbeta en standard och en plattform där det som skrivs står sig i flera år. Här kan lärare från hela landet samlas och nivån höjas och vara densamma överallt eftersom alla använder samma plattform.
Det finns massor av sätt att få upp aktiviteten och motivationen. Man kan lära sig från dagens forum på nätet där man samlar poäng genom att vara aktiv. Man får extra mycket om man lyckas svara på andras frågor, och det är viktigt så att kvaliteten belönas mer än kvantiteten.

Prov är svåra att ha på nätet eftersom fusk är så svårt att förhindra. Jag tror mer på att försöka hitta andra vägar för eleverna att visa sina kunskaper än att kontrollera dem vid ett tillfälle under tidsbrist. Man glömmer det mesta efter prov och fokus läggs på att klara provet istället för att lära sig saker (det är en stor skillnad mellan dessa, genom att t.ex. kolla på äldre prov får man en uppfattning av vilka frågor som brukar komma).

charlotta wasteson sa...

Din kommentar är jätteintressant! Det låter som om du har väldigt nyttiga erfarenheter av hur man praktiskt skulle kunna göra för att premiera aktiva elever som gör saker med kvalitet.

Eftersom utvecklingen hittills går mot att lärare får allt fler studenter på allt mindre tid, så är det svårt att göra så som jag: läsa allt och försöka bilda mig en egen uppfattning. Jag skulle verkligen behöva hjälp av tekniken, för det håller inte i längden och absolut inte om man jobbar heltid.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...