lördag 30 oktober 2010

Utbildningsmaterial om Lgr 11 - den nya läroplanen för grundskolan

Här kan du en 24 minuter lång film där Björklund på ett grundläggande sätt presenterar den nya läroplanen för grundskolan:Jan Björklund menar att det nya är att man nu ska ha tydliga mål- och kunskapskrav i trean, sexan och nian och att målen och kunskapskraven ska bli färre och tydligare, vilket förhoppningsvis ska göra det lättare att göra likvärdiga bedömningar. För varje ämne beskrivs i stora drag vilket innehåll man ska lägga stor vikt vid (och inte kan sålla bort) och målsättningen är att kunskapskraven ska vara konkreta och lättförståeliga.

Vill du veta mer?
På http://www.lgr11.se/ kan du läsa massor av aktuellt material om Lgr 11.


För de som arbetar i grundskolan har Skolverket skapat ett utbildningsmaterial. I detta får man information om:
  • Den nya läroplanen med kursplaner (om mål och intentioner, struktur och utformning)
  • Bedömning och betygssättning (bl a om hur betygsskalan, kunskapskraven och de nationella proven ser ut)
  • Implementering (om hur man ut på skolorna kan arbeta med genomförandet av lgy11 och vilken hjälp man kan få från Skolverket)
Utbildningsmaterialet består av en film som är 50 minuter lång. Till filmen finns förslag hur man kan lägga upp arbetet med Lgr 11 på en studiedag. Det finns också diskussionsfrågor att ladda ner. Ni hittar filmen på skolverkets hemsida. Man kan välja att antingen streama filmen eller ladda ned den.

Hoppas att Lgr11 ska underlätta vårt arbete i skolan!

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...