måndag 4 oktober 2010

Om variationens betydelse vid inlärning

Bodil Jönsson skriver i Vi lär som vi lever (2008, s 18): ”Det är variation snarare än repetition som är all inlärnings moder.” Det är så självklart att jag rodnar. Varför har jag inte kommit på det själv? Ja, egentligen vet jag det ju. Jag har väl aldrig försökt inbilla varken mig själv eller mina elever att man lär sig bäst genom att göra exakt samma sak om och om igen. Ändå är det detta jag har påstått: ”Repetition är all kunskaps moder.” Pinsamt!

I fortsättningen kommer jag att säga: Repetition med variation är all kunskaps moder. Eller räcker det att i stil med Jönsson säga: ”Variation är all kunskaps moder”? Oavsett vilket verkar det som om jag lärt mig något nytt. Härligt!

Jönsson skriver: ”variation som all inlärnings moder bygger på människans förmåga att generalisera” och hävdar att konkreta exempel ska ge den nödvändiga variationen. Hon föreslår som konsekvens av detta att läraren ska hjälpa eleven genom att beskriva två väl valda exempel. Då kan eleven nämligen nästan alltid själv komma på det tredje (2008, s 80).

Jag tycker att det ligger mycket i detta. Börjar läraren genom att ge två exempel, kommer eleven att få variation och när eleven bidrar med ett eget exempel bidrar eleven till variationen. Då blir det tydligt både för eleven själv och för läraren att eleven har förstått.  

Kan man ge exempel på något har man börjat generalisera. Man har börjat förstå hur det hela hänger samman.

Även elever kan hjälpa varandra att se sambanden. Så här skriver Jönsson om hur elever kan hjälpas åt att nå kunskap:

”Som barn/elev/student/vuxen lär man sig väl så mycket av sina jämbördiga som av dem som vet eller kan mycket mer. Det är ofta de jämbördiga/jämkunniga som kan tillföra den variationen som behövs för att man ska kunna förstå sig på sina egna tankar och sätta in dem i sitt rätta sammanhang. ”Jaha, kan man tänka så, kan man göra så? Betyder det som Jakob säger ungefär det samma som det jag själv kom på tidigare?” (2008, s 17-18)

Detta utnyttjar vi redan i skolan, men kanske kan vi utnyttja det på ett mer medvetet sätt? Hur gör du? Har du några tips på uppgifter som inspirerar till detta?

Här har jag skrivit mer om mina tankar kring Bodil Jönssons bok Vi lär som vi lever (2008):

2 kommentarer:

olca sa...

hej Charlotta,
jag tycker mycket bättre om att läsa din tolkning av Jönsson än originalet :)
men visst har skolan mycket variation redan och ämnen som ofta går i varandra...

charlotta wasteson sa...

:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...