fredag 29 oktober 2010

Bok med konkreta IKT-tips

De flesta lärare har nu nog uppfattat att man i skolan bör träna elevernas digitala kompetens. Men jag tror att många fortfarande känner sig osäkra på hur det ska gå till. Genom att läsa antologin Från wikis till mattefilmer - om IKT i skolan (2009), sammanställd av Lena Vestlin, kan man få många konkreta tips på hur man kan använda datorer och mobiler i sin undervisning.

Boken är indelad i tre delar som vart och ett belyser olika perspektiv på informations- och kommunikationstekniken: "I skolans värld", "Vad säger forskarna?" och "En digital utblick". I den första delen får vi träffa tolv lärare som ger vars ett exempel på hur de använder sig av IKT i skolan. I den andra delen får vi läsa vad fem forskare har att säga om några olika aspekter på användningen av IKT och i den tredje och sista delen "Digitala tider - digitaliserat lärande" argumenterar Tomas Krogsmark, professor i pedagogik, för varför det är så viktigt att vi jobbar med IKT i skolan.

Målgruppen för boken är i första hand lärare och skolledare som inte ännu har kommit så långt med sitt IKT-arbete. För dem som har jobbat länge med det här, tror jag boken känns för allmän och ytlig eller i alla fall grundläggande. Språket är enkelt och texterna snabb- och lättlästa. Eftersom boken är indelad i  korta kapitel som vart och ett tar upp en aspekt på användning av IKT i skolan är det lätt att läsa lite då och då i boken och att hitta tillbaka till kapitel som man tyckte var särskilt inspirerande eller tänkvärda.

2 kommentarer:

IngridJ sa...

Jag tycker det här är en bra bok att börja med, men sen har jag gått vidare och hittat mer i Richardsons Blogs, Wikis, Podcasts,..

charlotta wasteson sa...

Hej Ingrid!
Jag är också mycket förtjust i Richardsons bok - den är betydligt mastigare men innehåller i gengäld desto mer! Dessutom är även den grundläggande, väldigt konkret och ger massor av bra tips. En toppenbra bok helt enkelt! :D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...