onsdag 6 oktober 2010

Intressant att se hur Wikipedias artiklar växer fram och förändras


Vilken del av den digitala väven ska man försöka spara åt eftervärlden? Är det artikeln på Wikipedia eller är det diskussionerna i wikins historik? Dessa intressanta frågor ställer Pelle Snickars i Svenska Dagbladet den 30 sept 2010 "På nätet rasar ett kunskapskrig. Kommentar Wikipedia".


Som exempel tar Snickars upp Wikipedia-användarnas diskussioner under arbetet med Irakkriget: 

"Ett av de märkligaste bokprojekten som publicerats på sistone är James Bridles tolvbandsverk ”The Iraq war”. Det hela är en exakt transkription av alla artikelversioner under rubriken ”The Iraq war” på Wikipedia. Från december 2004 till november 2009 handlar det om 12000 ändringar på sammanlagt 7000 sidor. Alla omarbetningar, meningsutbyten och opinionsyttringar, alla resonemang, all skiftande statistik och alla inlägg – från ”Saddam Hussein was a dickhead” till sofistikerad geopolitisk argumentation."

Det går inte att spara allt som sker på nätet. Om man måste prioritera: Vad tror du att eftervärlden är mest intresserad av? Ska man i första hand spara artiklarna så som de ser ut vid ett visst tillfälle? Eller är eftervärlden mer intresserad av att se hur artiklarna växt fram och följa diskussionerna kring de olika versionerna? 
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...