onsdag 2 juni 2010

Är Internet farligt?

Internet är nog farligast för de, unga såväl som gamla, som är ovana vid olika typer av communities. De riskerar att bli charmade av direktheten, den skenbara närheten och det personliga tonfallet och en del blir för självutlämnande och personliga. Jag tror alltså att problemet är störst bland ovana.

Ju mer skolan kan hjälpa eleverna att få en kunskapsbas i hur man bör använda Internet desto mindre blir riskerna. Skolan behövs alltså. Något som också är viktigt är att skolorna inte stänger av möjligheten för eleverna att använda till exempel Facebook och Youtube från skolans datorer och nätverk.

En del elever får en hel del Internetvana och -vett genom föräldrar, syskon och kompisar, men andra är beroende av att skolan (lärare och skolkamrater) hjälper dem till rätta. De problem som kommer upp kan skolan hjälpa till att hantera.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...