måndag 7 juni 2010

Bygg en bildbank!

"Bildbanken" är en mycket bra idé som tas upp i boken Mediaresor av Kristin Olson och Cecilia Boreson (2004). Författarna föreslår där att man som lärare (gärna med hjälp av sina elever) på ett systematiskt sätt ska bygga upp en bildbank med bildmaterial. Bilderna kan sorteras i olika teman och ges olika etiketter. Ifrån bildbanken kan man sedan plocka bilder som kan illustrera lärares och elevers arbeten i olika sammanhang. På så vis kan man spara en hel del tid och samtidigt göra sina arbeten mer personliga och intressanta.

"Bildinventering" är ett annat mycket bra råd som ges i boken. Författarna ger rådet att man ska "gräva där man står", d.v.s. studera och diskutera de bilder som finns i skolan (på till exempel väggar och i läroböcker). På så vis tror jag att eleverna blir mer medvetna om hur bilder kan användas och hur bilder påverkar oss.

Bilder är viktiga och vi konsumerar massor av bilder varje dag. Jag tror att många elever (och lärare) är ganska kritiska konsumenter. Vi är vana att se massor av reklam och propaganda. Vi vet att många bilder är retuscherade och tar mycket med en nypa salt. Ändå tror jag att det finns en hel del kvar att göra på det här området. Jag har frågat mina elever om hur de konsumerar och producerar text resp bild. Det är en enorm skillnad. De konsumerar massor av texter och bilder varje dag och de producerar massor av texter, MEN de producerar inte bilder (varken ritar eller fotograferar) - de inte ens sprider andras bilder i särskilt stor utsträckning. Jag tror att om eleverna använde sig mer aktivt av bilder själva, skulle de bli ännu mer medvetna om hur bilder påverkar oss och hur man kan använda sig av dem på ett effektivt sätt. Det är här som bildinventeringen (metoden) och bildbanken (verktyget/materialet) kommer in.

Bilder används mycket i skolan, särskilt för att ge inspiration och väcka tankar och känslor. Men jag tror att vi inte analyserar bilder lika ofta och mycket som vi analyserar texter. Jag får dessutom ofta känslan att elever ser bilder som ett slags utfyllnadsmaterial som man kan hoppa över. Jag brukar poängtera att bilderna i böckerna ofta är särskilt viktiga, för om man ska illustrera ett avsnitt så väljer man att göra det med något som åskådliggör det centrala i avsnittet. Därför måste de läsa bildtexterna noga och studera bilderna. När de skriver egna arbeten är jag mycket noga med att de ska ha bilder och att de ska skriva bildtexter till dem. Vad jag inte har varit så duktig på är hur man kan hitta bilder som man får använda på ett lagligt sätt. Därför har jag på senare tid lagt ner mycket tid på att sätta mig in i hur creative commons (CC) fungerar. CC ser jag som en utmärkt möjlighet att använda sig av mer bilder i skolan på ett mer säkert sätt. Det tar dock mycket tid att hitta lämpliga bilder och bilderna som man hittar där är inte kopplade till den egna skolan, skolsituationen, eleverna, lärarna och undervisningen.

Jag känner att det vore mycket användbart om man byggde upp en bildbank med bilder som är kopplade till de egna ämnena, de egna undervisningsgrupperna och skolan. För att göra detta måste man ha tillstånd av de elever som är på bilderna och så måste man vara noga och förståndig när man letar bilder på internet. Detta tar tid, men om man utvecklar rutiner och lägger upp bilderna på ett smart och lättillgängligt sätt så tror jag att det kan berika undervisningen en hel del. Jag tycker därför att råden i boken Medieresor var mycket bra och ska fundera vidare över hur jag ska kunna förverkliga dem.

Hur gör du?

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...