onsdag 9 juni 2010

Mediepedagogik för mig: Wikis, Google docs, enkäter, rollspel

Wikis
Jag har prövat Wikis också men det har jag inte hunnit utveckla lika mycket. Detta är alltså ett område som jag känner att jag vill utforska mer. Jag har tillsammans med mina elever tittat på hur wikis fungerar och de har prövat att lägg in egna texter på en klasswiki, men längre än så har jag inte kommit. Jag tänker mig att man skulle kunna använda wikis mycket mer i undervisningen och jag blev mycket inspirerad av den här filmen med Michael Wesch: http://www.youtube.com/user/mwesch#p/u/4/J4yApagnr0s

Google docs
Jag har prövat att använda Google docs för att tillsammans med eleverna sammanfatta en lektion och kommentera den, men man skulle kunna göra så mycket mer. Detta vill jag också utveckla! Jag har via nätverket Dela hört om kollegor som använder Google docs till att skapa elevportfolios. Det låter intressant. Just nu använder jag bloggarna bland annat till detta, men det kanske kan finnas ännu bättre sätt ...

Enkäter
Något som jag också är nyfiken på att använda mer och som jag tror skulle vara mycket användbart är enkäter. På ett enkelt sätt och lite mer statistiskt säkerställt sätt skulle jag via enkäter kunna göra korta utvärderingar, samla in önskemål, synpunkter och krav. Dessa enkäter kan säkert inte ersätta muntliga diskussioner i klassrummet eller skriftliga diskussioner på bloggen, men de kan passa för vissa typer av uppgifter.

Rollspel
I boken Medieresor av Kristin Olson och Cecilia Boreson (2004) beskriv "casemetoden" (s 144ff) och detta är något som jag skulle vilja fördjupa mig mer i. Jag tror att rollspel av olika slag skulle kunna tillföra min undervisning mycket.

Vad är mediepedagogik för dig?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...